Home Builder Science MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH Cz.6
MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH Cz.6
0

MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH Cz.6

0
0

Przykładowe systemy. Zobrazowaniem możliwości praktycznych aplikacji systemów monitoringu technicznego konstrukcji mogą być zrealizowane systemy różnych typów konstrukcji.

W artykule przedstawiono przykładowe, zasadniczo różne rozwiązania
monitoringu: system monitoringu konstrukcji budynku handlowego, system monitoringu konstrukcji budynku użyteczności publicznej (widowiskowo-sportowego), a także system monitoringu zadaszenia stadionu.

System monitoringu technicznego konstrukcji budynku handlowego
System monitoringu technicznego zrealizowano jako instalację pilotażową
w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym zlokalizowanym
w północno-wschodnim rejonie Polski, a więc w strefie dużych opadów
śniegu [3, 4]. Obiekt ma wymiary w rzucie około 120×195 metrów. Konstrukcję budynku stanowi układ wieloprzęsłowych ram z dwuteowników blachownicowych, o rozpiętościach przęseł 15,5-22 m, i opartych na nich płatwi kratowych o rozpiętościach 12-18 metrów. Fragment konstrukcji przedstawiono na rys. 1. System został opracowany w ramach projektu MONIT [M1], w formule partnerstwa uczelniano-prywatnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (lider i jednostka wdrażająca) z WiSeNe Sp. z o.o. [3, 4].

CZYTAJ CAŁOŚĆ>>

open