Home Science

Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 20 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

O NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI I POTRZEBIE ZMIANY ZAPISÓW NORMOWYCH

Paweł Sobiecki
0
 W nowoczesnych halach stalowych stosuje się pełnościenne ramy spawane zamiast tradycyjnych układów kratownicowych, co wynika z potrzeby uproszczenia wykonawstwa oraz ograniczenia do minimum nieużytkowej kubatury obiektu. Zastosowanie sztywnych naroży ram oraz wysokowytrzymałej stali pozwala na uzyskanie bardzo małych wysokości h dwuteowych przekrojów rygli ram, zawierających się w granicach h = 1/30 ÷ 1/40 rozpiętości ramy. […]
a717KJ5Gxg4Ah5

DEBIUT J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. NA CATALYST

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Paulina Krzak
0
Stan prawny w Polsce w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie odzwierciedla obecnego kształtu budownictwa z uwagi na rozwiązania zarówno techniczne, jak i funkcjonalno-przestrzenne. Od blisko 20 lat są doraźnie poprawiane przepisy wprowadzone rozporządzeniem [5] odzwierciedlającym stan, poziom techniczny i kształt budownictwa w Polsce w latach 70. ubiegłego stulecia. O jakości tych przepisów świadczy fakt, że nie […]
a717KJ5Gxg4Ah5

NOWY PARTNER LUG W OBSZARZE INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ OŚWIETLENIOWYCH

PROJEKTOWANIE BETONÓW ŻAROODPORNYCH

Paulina Krzak
0
W pracy przedstawiono, jak składniki betonu, a dokładniej składniki mineralne cementu, wpływają na żaroodporność betonu. Zaprezentowano wyniki badań, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, które miały w założeniu pokazać, jak zachowują się betony o różnym składzie oraz jak zmieniają się ich właściwości w sytuacji pożaru. inż. Jakub Bona Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska […]
a717KJ5Gxg4Ah5

OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2015

BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.

Paulina Krzak
0
Celem artykułu jest porównanie różnych sposobów analizy nośności belki stalowej z otworami okrągłymi w aspekcie projektowania konstrukcji. Zużyty materiał należy do głównych czynników branych pod uwagę przy ekonomicznym projektowaniu. Do sposobów na jego zaoszczędzenie, w przypadku konstrukcji stalowych, zalicza się belki otworowane. Przy odpowiednim doborze geometrii takich belek można zaoszczędzić od 20% do 50% zastosowanej […]
a717KJ5Gxg4Ah5

SOLETANCHE POLSKA WYKONAWCĄ PRAC FUNDAMENTOWYCH ARTN

ŁĄCZENIE ŚCIAN – część 2.

Paweł Sobiecki
0
Tematyka połączeń ścian jest zagadnieniem mało rozpoznanym. Niewiele prowadzi się doświadczalnych badań w tym temacie, a ich wyniki trudno ze sobą porównać z uwagi na brak jednolitych schematów i procedur badawczych. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania własne połączeń ścian, wykonanych z najpopularniejszego materiału, jakim są bloczki z betonu komórkowego, przy użyciu stalowych łączników.
a717KJ5Gxg4Ah5

JACEK CZYŻEWICZ – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017

open