Home Inwestycje

Inwestycje

Program rewitalizacji polskich miast. Głównym celem Programu jest wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień rewitalizacji obszarów miejskich i budynków, w tym wzniesionych w systemach wielkopłytowych.

Informowanie i edukowanie uczestników procesów inwestycyjnych realizowanych w miastach, o źródłach finansowania modernizacji i rewitalizacji, problemach technicznych i możliwościach ich rozwiązania.

Ważnym elementem programu jest promocja nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych służących kompleksowej rewitalizacji i poprawie efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.

Partnerami Programu Metamorfozy są firmy: Lafarge, Polbruk S.A., Selena S.A.

AKADEMIA REWITALIZACJI

Paulina Krzak
0
Widoczny postęp w zakresie rewitalizacji Zamościa nastąpił w okresie programowania 2007–2013, natomiast okazją do podjęcia debaty na temat wyłonienia kolejnych ważnych przedsięwzięć było opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017–2023. Dokument powstał w ramach projektu pt. Zamojska Akademia Rewitalizacji, mającego przełomowe znaczenie dla miasta.
a717KJ5Gxg4Ah5

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY ZAKŁAD PREFABRYKACJI W EUROPIE

REWITALIZACJA IDEI

Paulina Krzak
0
Osiedle Dyrekcja w Chełmie, uważane za wybitne założenie urbanistyczno- -architektoniczne międzywojnia, porównywalne jedynie z Gdynią, zbudowano w nieco ponad 10 lat. Czy w 2026 roku powstanie w Chełmie kolejne Nowe Miasto na miarę naszych czasów?
a717KJ5Gxg4Ah5

BIM w czasach pandemii

ZIELEŃ OSIEDLOWA – POLE KONFLIKTU

Paulina Krzak
0
Niniejszy artykuł podejmuje temat rosnącego znaczenia terenów zieleni osiedlowej w środowisku miejskim. W ciągu ostatnich lat zarysowuje się konflikt wartości i interesów dotyczący sposobu zagospodarowania terenów zielonych w osiedlach mieszkaniowych.
a717KJ5Gxg4Ah5

GROHE GOLF CUP

BUDUJEMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI

Paulina Krzak
0
Planowanie urbanistyczne przechodzi rewolucję. Wraz z rozwojem i dywersyfikacją populacji planiści miejscy dążą do projektowania bezpiecznych, wydajnych środowisk miejskich z uwzględnieniem różnych aspektów: od szeroko rozumianego komfortu poprzez design po efektywne wykorzystanie energii i ekologię. Transformacja architektury trwa, czego dowodem są najnowsze realizacje obiektów, takich jak poznański park PIXEL, kompleks nowoczesnych budynków biurowych skonstruowanych w […]
a717KJ5Gxg4Ah5

VELUX wspiera akcję społeczną #MaskaDlaMedyka

AKCENT NA DZIELNICE

Małgorzata
0
Rewitalizacja jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnych miast. Jej realizacja to długofalowy proces, który zachodzi również w Katowicach. Pierwsze skoordynowane działania podjęto w 2005 r., kiedy przyjęty został pierwszy Program Rewitalizacji obejmujący obszar Centrum oraz Giszowiec-Nikiszowiec. 
a717KJ5Gxg4Ah5

NIE TO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI

open