Home Inwestycje

Inwestycje

Program rewitalizacji polskich miast. Głównym celem Programu jest wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień rewitalizacji obszarów miejskich i budynków, w tym wzniesionych w systemach wielkopłytowych.

Informowanie i edukowanie uczestników procesów inwestycyjnych realizowanych w miastach, o źródłach finansowania modernizacji i rewitalizacji, problemach technicznych i możliwościach ich rozwiązania.

Ważnym elementem programu jest promocja nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych służących kompleksowej rewitalizacji i poprawie efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.

Partnerami Programu Metamorfozy są firmy: Lafarge, Polbruk S.A., Selena S.A.

DLACZEGO GIGANCI WYBIERAJĄ POLSKĘ?

PQ
0
W marcu br. Volvo ujawniło plany otwarcia w Krakowie Tech Hubu, w którym rozwijane będą kompletne i kluczowe funkcje nowych, w pełni elektrycznych samochodów. Z kolei w styczniu Netflix ogłosił, że otwiera centrum inżynieryjne w Warszawie, w którym rozwijane będą rozwiązania umożliwiające proces produkcji treści. To kolejni światowi giganci po Google i Intelu, którzy w ostatnim czasie postanowili zainwestować nad Wisłą. Jakie czynniki przyciągają zagraniczne firmy […]
a717KJ5Gxg4Ah5

CHLUBA W PORTFOLIO INWESTYCJI

PQ
0
Budimex oddał do użytku jeden z najbardziej imponujących obiektów produkcyjnych w Polsce, który zdecydowanie wyróżnia się na tle całego regionu. Mimo ogromnego doświadczenia, jakie posiada czołowy generalny wykonawca w obszarze budownictwa kubaturowego, realizacja tak dużego obiektu, zaawansowanego pod względem technologicznym, wiązała się z wieloma wyzwaniami. Jednak efekt jest godny podziwu.
a717KJ5Gxg4Ah5

Zakład produkcyjny PepsiCo ukończony

Pierwsze w Europie Hybrid Workplace Experience Centre otwarte w Warszawie

Szymon Kurek
0
Hybrydowy model pracy, który w ostatnim czasie stał się standardem, wymaga elastycznego podejścia ze strony firm. Zmieniają się bowiem oczekiwania pracowników względem pracodawcy oraz sposób kształtowania przestrzeni biurowych, które dziś muszą odpowiadać potrzebom nowej normalności. Aby zbudować udane hybrydowe środowisko pracy, firmy muszą dać pracownikom narzędzia, które pozwolą im odnosić sukcesy. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziemy, w oficjalnie otwartym dziś, pierwszym w Europie Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie zainicjowanym przez Jabra i Bene przy wsparciu liderów z branży technologicznej, doradczej, design & build oraz HR-owej.
a717KJ5Gxg4Ah5

EURO STYL CZEKA SILNY ROZWÓJ – RADOSŁAW SEROCKI

MOST NA DUNAJCU

PQ
0
Kolejne ciekawe wyzwanie realizacyjne dla inżynierów i wykonawców związane z szeregiem zadań, w które wpisały się rozwiązania PERI. Które z nich stały się bohaterami tytułowej inwestycji na Zakopiance?
a717KJ5Gxg4Ah5

DESKOWANIE PRZEJEZDNE

REKORDOWE NAKŁADY

Szymon Kurek
0
Gwałtowna zmiana otoczenia geopolitycznego w Europie, która rozpoczęła się w 2022 r., w najbliższej dekadzie spowoduje skokowy wzrost nakładów inwestycyjnych na obiekty budowlane o przeznaczeniu militarnym. Dotyczyć to będzie przede wszystkim krajów wschodniej flanki NATO, w tym Polski. Oznacza to, że w nadchodzących latach sektor budownictwa wojskowego z segmentu dość niszowego może stać się istotnym sektorem polskiego rynku budowlanego. Jednocześnie może być to sektor bardzo atrakcyjny dla średnich i dużych firm budowlanych.
a717KJ5Gxg4Ah5

RZĄDOWY PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH

PQ
0
Nowy program drogowy zatwierdzony przez Radę Ministrów wraz z końcem ubiegłego roku przewiduje rozwój infrastruktury, a także budowę kolejnych obiektów z perspektywą do 2033 r. Program został poddany procesowi konsultacji publicznych, a jego realizacja ma objąć kwotę blisko 300 mld zł, z czego nowe realizacje pochłoną 187 mld zł, natomiast zadania kontynuowane – 104 mld zł. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych to największy tego typu projekt w historii Polski.
a717KJ5Gxg4Ah5

KOLEJ NA ROZWÓJ

PQ
0
Lista zadań do realizacji została przyjęta w 2021 r. w rezultacie dwóch etapów konsultacji społecznych. To właśnie one pozwoliły ustalić takie kierunki rozwoju sieci kolejowej, które najlepiej przysłużą się osiągnięciu celów wyznaczonych zarówno w krajowych, jak i unijnych planach strategicznych. Całość działań ujęto w dokumencie: Zamierzenia inwestycyjne na lata 2021–2030 z perspektywą do 2040 roku.
a717KJ5Gxg4Ah5
open