Home Inwestycje

Inwestycje

Program rewitalizacji polskich miast. Głównym celem Programu jest wypełnienie luki merytorycznej dotyczącej zagadnień rewitalizacji obszarów miejskich i budynków, w tym wzniesionych w systemach wielkopłytowych.

Informowanie i edukowanie uczestników procesów inwestycyjnych realizowanych w miastach, o źródłach finansowania modernizacji i rewitalizacji, problemach technicznych i możliwościach ich rozwiązania.

Ważnym elementem programu jest promocja nowoczesnych materiałów budowlanych i technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych służących kompleksowej rewitalizacji i poprawie efektywności energetycznej rewitalizowanych budynków.

Partnerami Programu Metamorfozy są firmy: Lafarge, Polbruk S.A., Selena S.A.

MŁYNY ROTHERA ODNOWIONE

admin
0
W kwietniu 2021 roku Budimex zakończył prace przy kompleksie Młynów Rothera w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy z miastem było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego, a także Łazienek na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego.
a717KJ5Gxg4Ah5

MONDIAL DU BÂTIMENT

TEQUM PROJEKTUJE NA PIĄTKĘ

admin
0
Kompleks budynków biurowych HIGH 5IVE to przykład wdrożenia nowoczesnych rozwiązań projektowych przy jednoczesnym optymalnym nakładzie inwestycyjnym. Przedstawiamy przegląd najważniejszych z nich w poszczególnych branżach instalacyjnych.
a717KJ5Gxg4Ah5

Z BAUKRANE NA SAM SZCZYT

open