Home Builder For The Future

Builder For The Future

To społeczny program edukacyjny, którego celem jest wspieranie młodych architektów i inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ważnym elementem programu jest ułatwianie młodym ludziom poznawania różnych sektorów branży budowlanej, działających w tych sektorach firm, a tym samym oczekiwań rynku i przyszłych pracodawców.

Program ma ułatwiać rozpoczęcie kariery zawodowej. „Builder For The Future” skierowany jest zarówno do studentów wydziałów architektury, jak i budownictwa, do młodych architektów i inżynierów różnych specjalizacji.

Dla sprawniejszej realizacji podzieliliśmy program na dwa programy branżowe adresowane do poszczególnych grup. Program jest realizowany we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi i wiodącymi firmami działającymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa i architektury. Program wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem wybitni polscy inżynierowie i architekci. Tworzą oni grupę Mentorów. Biorą również udział w pracach Kapituł konkursów. We współpracę zaangażowane są również wydziały architektury i budownictwa najważniejszych polskich uczelni publicznych i prywatnych.
Program został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Więcej informacji do znalezienia na oficjalnej stronie programu www.builder4future.pl

DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Paulina Krzak
0
3 grudnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej dla studentów kierunku Budownictwo odbył się w formule ON-LINE „Dzień Młodego Inżyniera”. Wydarzenie było zorganizowane wspólnie przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej z miesięcznikiem „BUILDER” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Builder for the Young Engineers”.
a717KJ5Gxg4Ah5

PROF. DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI

DZIEŃ MŁODEGO ARCHITEKTA NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

Paulina Krzak
0
4 grudnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej dla studentów kierunku Architektura odbył się w formule ON-LINE „Dzień Młodego Architekta”. Wydarzenie było organizowane wspólnie przez Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej z miesięcznikiem „BUILDER” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Builder for the Young Architects”.
a717KJ5Gxg4Ah5

GALA BUILDER AWARDS 2019 – KRZYSZTOF SAKIERSKI, PWC POLSKA

DZIEŃ MŁODEGO INŻYNIERA NA AGH

Ilona Kołodziej
0
25 LISTOPADA na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbył się w formule ON-LINE „Dzień Młodego Inżyniera”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez miesięcznik “Builder” oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Builder for the Young Engineers”.
a717KJ5Gxg4Ah5

LATO JAKOŚCI 2019 – FORUM LIDERÓW – PONZIO

open