Home Builder 4Young Architects GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2019
GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2019
0

GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2019

0
0

30 maja w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się Gala Builder for the Future – finałowe wydarzenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego realizowanego przez miesięcznik „Builder” oraz Partnerów strategicznych. Podczas uroczystości poznaliśmy laureatów Konkursu dla Młodych Architektów oraz Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa.

Blisko 10 tysięcy uczestników programu Builder for the Future – to nie przypadek. Rosnąca liczba zainteresowanych dowodzi, że idea przedsięwzięcia, którą jest wspieranie studentów wydziałów architektury i budownictwa oraz początkujących architektów i inżynierów w poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji – trafia na podatny grunt. Nie inaczej było w sezonie 2018/2019, w którym „Builder” wraz z Partnerami strategicznymi zrealizował szereg różnorodnych działań, mających na celu ułatwić młodym zawodowy start. Z dużą intensywnością prowadzone były przede wszystkim warsztaty edukacyjne Dzień Młodego Architekta oraz Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa, w ramach których odbywały się wykłady, ćwiczenia oraz panele dyskusyjne. Oprócz spotkań ogólnopolskich, gromadzących każdorazowo po kilkuset uczestników, po raz pierwszy zorganizowana została seria warsztatów odbywających się na najważniejszych wyższych uczelniach technicznych w całej Polsce.

Warto podkreślić, że dynamiczny rozwój programu Builder for the Future nie byłby możliwy bez najwybitniejszych polskich architektów i inżynierów budownictwa, którzy aktywnie uczestniczą we wspomnianych działaniach edukacyjnych, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nieodłącznym elementem programu i jednym z jego największych walorów, było także zaangażowanie biznesu – Partnerów, którzy wsparli ten projekt organizacyjnie i merytorycznie, biorąc aktywny udział w propozycjach edukacyjnych „Buildera”, ale również oferując szereg własnych inicjatyw, takich jak szkolenia czy wizyty studialne na budowach oraz w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu młodzi ludzie mieli szansę nie tylko poszerzać umiejętności oraz wiedzę (m.in. o nowoczesne rozwiązania techniczne i materiałowe), ale również poznawać realia zawodu i rynku oraz odkrywać, w jak różnoraki sposób mogą spełniać się zawodowo w budownictwie.

Gala, która łączy
Zorganizowana po raz drugi Gala Builder for the Future była spotkaniem międzyśrodowiskowym i międzypokoleniowym. „Builder” od lat podejmuje działania mające na celu integrację branży i to wydarzenie również wpisuje się w ten nurt. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele nauki, biznesu i organizacji branżowych. Z jednej strony doświadczeni uczestnicy, kreatorzy rynku; z drugiej – studenci i absolwenci uczelni, w tym laureaci konkursów zorganizowanych w ramach programu Builder for the Future.

Podczas gali ogłoszono zwycięzców VI edycji Konkursu dla Młodych Architektów oraz II edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Zorganizowane w ramach projektu Builder for the Future konkursy miały na celu wspieranie młodych osób w ich twórczym, zawodowym rozwoju. To doświadczenie, które pozwala konfrontować wiedzę, budować portfolio, otwierać na środowisko branżowe, pobudzać kreatywność, motywować do działania – krótko mówiąc – dojrzewać zawodowo. Najbardziej aktywne młode osoby miały ponadto szansę pokazać swój talent i zaangażowanie. Co istotne, oprócz przygotowania koncepcji, uczestnicy byli zobligowani, by poznać rozwiązania i technologie, następnie umiejętnie je zastosować, a wreszcie dokonać prezentacji projektu na żywo przed Kapitułą złożoną z autorytetów. To aspekt, który zdecydowanie wyróżnia konkursy organizowane przez miesięcznik „Builder”.

Konkursy, które łączą
Kolejne edycje konkursów przynoszą nowe zadania, które są stawiane przed uczestnikami. Tak też było i tym razem, ale dodatkowe novum stanowiło wyzwanie mające sprzyjać rozwijaniu współpracy, integracji i synergii pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego. Po raz pierwszy w ramach Builder for the Future zostało ogłoszone wspólne zadanie dla młodych architektów i inżynierów budownictwa – Rzeka, która łączy. Uczestnicy przygotowali projekty koncepcyjne zagospodarowania nabrzeży po obu stronach rzeki w mieście, uwzględniające ich połączenie ze sobą wybraną formą komunikacji. Zgodnie z ideą przedsięwzięcia warunkiem sine qua non było wykonanie projektu w zespołach architektoniczno-konstruktorskich. Zadanie zdominowali – zarówno pod względem liczby uczestników, jak i rezultatów – studenci reprezentujący Wydział Architektury oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, którzy zdobyli pierwszą i drugą nagrodę. Brawa za udział należą się jednak wszystkim uczestnikom – to grupa osób, które udowodniły swoją zawodową otwartość i kooperacyjny potencjał.

Nie mniej emocji niż Rzeka, która łączy, wzbudziły pozostałe zadania zorganizowane w ramach konkursów dla Młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów. W każdym z zadań zostały przyznane nagrody pieniężne oraz wyróżnienia (poniżej publikujemy listę wszystkich laureatów). Dodatkowe nagrody ufundowali partnerzy programu, firmy: WSC Witold Szymanik (za trzy najlepsze projekty wykonane w programie Archicad) oraz AEC Design (nagroda za zaawansowane rozwiązania IT&BIM i pomysłowość w ich realizacji). Pula nagród w tej edycji Builder for the Future wyniosła ponad 100 tysięcy złotych. Największymi jednak benefitami, zdaniem laureatów, są zebrane doświadczenia, możliwość promocji – każdy z uczestników jest objęty programem promocyjnym „Buildera” – oraz zdobyta rekomendacja w kontekście inicjowania swojej obecności na rynku pracy.

Top10 for the Future
Ogłoszenie wyników VI Konkursu dla Młodych Architektów i II Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa stanowiło główny, choć nie jedyny, punkt Gali Builder for the Future. Uroczystość była okazją do podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację działań edukacyjnych. Grono osób, które aktywnie uczestniczy w tworzeniu programu, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem liczy już ponad 150 osób. Szczególne podziękowania należą się Partnerom programu oraz członkom obu Kapituł konkursowych – którym przewodniczył prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz oraz prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska.

Ponadto, podczas Gali, już po raz drugi, ogłoszono ranking Top 10 for the Future Wydziałów Architektury i Wydziałów Budownictwa. Jest to swoiste podsumowanie aktywności uczelni, w tym uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach programu Builder for the Future. Uwagę zwraca z pewnością wysoka pozycja Politechniki Wrocławskiej w obu rankingach: 2. miejsce Wydziału Architektury i 1. miejsce Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. „Builder” podkreślił niezwykłą aktywność tej uczelni, przyznając po raz pierwszy dodatkowe wyróżnienie – Lider Top 10 for the Future.

Po części oficjalnej uroczystości był czas na dyskusje kuluarowe oraz chwila dla reporterów i fotoreporterów. W studiu Builder Movie TV komentarzy na temat wyników konkursu udzielali jurorzy, a laureaci dzielili się wrażeniami z udziału w konkursowych zmaganiach. Ponadto podczas Gali miała miejsce premiera pierwszego wydania Szkicownika Młodego Architekta, który można potraktować jako zwiastun wkraczającego w świat architektury i budownictwa nowego pokolenia, a jednocześnie spojrzenie w przyszłość, którą poprzez działania realizowane pod hasłem Builder for the Future nadal będziemy kształtować. Program bowiem jest kontynuowany, a kolejne przedsięwzięcia edukacyjne zostaną realizowane już po wakacjach.

LAUREACI I WYRÓŻNIENI UCZESTNICY W ZADANIU WSPÓLNYM RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY

LAUREACI I FINALIŚCI W ZADANIU MANIFEST MŁODEGO ARCHITEKTA

WYRÓŻNIENIA DODATKOWE WSC SZYMANIK

LAUREACI I FINALIŚCI W ZADANIU WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA I DETAL INŻYNIERSKI

WYRÓŻNIENIA DODATKOWE AEC DESIGN

RANKING TOP10 FOR THE FUTURE WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

RANKING TOP10 FOR THE FUTURE WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

 

open