Home KONKURS KDMA 2018 KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW
0

KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW

0
0

W VI edycji (2018-2019) Konkursu dla Młodych Architektów przygotowaliśmy dla Was trzy zadania: zadanie wspólne architektoniczno-inżynierskie „Rzeka, która łączy”, zadania architektoniczne: „Manifest Młodego Architekta” i „Detal architektoniczny”.   

ZADANIA KONKURSOWE:

ZADANIE WSPÓLNE ARCHITEKTONICZNO-INŻYNIERSKIE (tylko dla zespołów w skład których wchodzą młodzi architekci i inżynierowie budownictwa, min. skład zespołu – 2 osoby, max – 5 osób) – RZEKA, KTÓRA ŁĄCZY

Projekt koncepcyjny zagospodarowania fragmentu nabrzeży po obu stronach rzeki w dowolnym polskim mieście, obejmujący kompleks obiektów średniej wielkości, mających realizować funkcje kultury, rekreacji i drobnych usług, połączonych ze sobą wybraną formą komunikacji, np. kładką, mostem, koleją linową, promem itp.

Kompleks powinien świadczyć usługi całorocznie. Lokalizacja (nad dowolną rzeką) do wyboru przez projektanta. Maks. powierzchnia terenu po obu stronach rzeki – 2,5 ha, nie wliczając w to powierzchni zajętej przez przeprawę przez rzekę.  Koncepcja powinna składać się z części: architektonicznej i konstrukcyjnej i zostać wykonana w zespołach architektoniczno-konstruktorskich. Ponadto powinna być opracowana z uwzględnieniem wskazanych  w konkursie materiałów i technologii. Koncepcję należy dodatkowo zaprezentować w formie planszy w formacie B1 do druku.

Zakres projektu w części architektonicznej i urbanistycznej:

 1. Plan zagospodarowania terenu z wyróżnieniem nowych/projektowanych elementów względem istniejących 1:500 lub 1:1000.
 2. Orientacja w danym mieście – 1:2000, 1:5000, 1:10 000 w zależności od skali miasta wraz z prezentacją kontekstów (historyczny, ekonomiczny, społeczny, geograficzny, inne) w wybranej formie graficznej (diagramy, fotografie, schematy).
 3. Rzut/y wybranych elementów wybranego projektowanego obiektu w zależności od wielkości w wybranej skali 1:50, 1:100, 1:200.
 4. 2 przekroje tego obiektu – w skali rzutu, fragment przekroju w skali 1:50.
 5. 2 wizualizacje i/lub zdjęcia makiety zespołu z prezentacją kontekstu.
 6. Koncepcja wnętrza, przestrzeni wewnętrznych charakterystycznych dla projektu w wybranym do projektowania obiekcie, w formie wizualizacji.
 7. Detale (budowlane i/lub architektoniczne) eksponujące rozwiązania Partnerów Konkursu jako osobne rysunki szczegółów w skali 1:10, widoczne również
  w rzutach i przekrojach lub w projekcie zagospodarowania terenu – minimum po 1-ym rozwiązaniu każdego z Partnerów Konkursu wskazanych na liście – załącznik 3 do Regulaminu.
 8. Opis koncepcji – maksymalnie dwie strony A4, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 9. Uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wskazanych w konkursie rozwiązań – maksymalny opis dla jednego rozwiązania 1/2 strony A4, tj. objętość tekstu do 1 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 10. Nazwa własna pracy (tytuł).

Zakres projektu w części konstrukcyjnej:

 1. Przedmiot obliczeń i wymiarowania: wybrane co najmniej 2 elementy konstrukcyjne z zaprojektowanego budynku oraz co najmniej 2 elementy z obiektu zapewniającego komunikację obu nabrzeży np. kładki.
 2. Założenia techniczno-ekonomiczne.
 3. Opis techniczny.
 4. Podstawowe obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wybranych co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych zaprojektowanego budynku.
 5. Podstawowe obliczenia statyczne i wytrzymałościowe wybranych co najmniej dwóch elementów konstrukcyjnych obiektu zapewniającego komunikację obu nabrzeży np. kładki.
 6. Rysunki wybranych elementów do obliczeń.
 7. Rzuty w skali 1:100.
 8. Dwa przekroje w skali 1:100.
 9. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych.

ZADANIA ARCHITEKTONICZNE 1. – MANIFEST MŁODEGO ARCHITEKTA

Projekt koncepcyjny na dowolny temat będący odpowiedzią na zadanie konkursowe, stanowiący autorskie spojrzenie na architekturę.

Zakres projektu:

Autorska odpowiedź stanowiąca manifest młodego architekta powinna być zaprezentowana w formie architektonicznej koncepcji projektowej w przyjętej przez autora skali. Koncepcja powinna zawierać:

 1. Plan zagospodarowania terenu.
 2. Orientacja.
 3. Rzuty
 4. Przekroje
 5. Wizualizacje
 6. Opis koncepcji – maksymalnie dwie strony A4, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 7. Planszę w formacie B1 do druku, prezentującą wybrane, najważniejsze, zdaniem autora elementy koncepcji architektonicznej.
 8. Nazwa własna pracy (tytuł),

Autor może przygotować dodatkową prezentację koncepcji manifestu w formie video, collage, makiety, fotografii.

ZADANIA ARCHITEKTONICZNE 2.DETAL ARCHITEKTONICZNY

Projekt koncepcyjny dotyczący zastosowania wybranych materiałów i technologii w detalach lub elementach architektonicznych, w tym opcjonalnie innowacyjne sposoby ich wykorzystania, nowy design produktu, własny pomysł na jego nowatorską kreację.

Zakres projektu:

 1. Uczestnik wybiera minimum 4 dowolne rozwiązania różnych firm z listy wskazanych (załącznik 3 do Regulaminu). W przypadku wyboru większej liczby rozwiązań niż 4 – może być wybrane więcej rozwiązań jednej z firm.
 2. Opis prezentujący wybrane rozwiązania, ich właściwości techniczne i walory estetyczne mające wpływ na opracowaną koncepcje detalu – maksymalnie po jednej stronie A4 na każde rozwiązanie, tj. objętość tekstu do 3,5 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 3. Detale należy zaprezentować w formie wizualizacji oraz jako osobne rysunki szczegółów w skali 1:10, ew. widoczne również w innych rysunkach przedstawiających koncepcję: np. rzutach, przekrojach lub w projekcie zagospodarowania terenu.
 4. Uzasadnienie korzyści wynikających z zastosowania wybranych rozwiązań – maksymalny opis dla jednego rozwiązania 1/2 strony A4, tj. objętość tekstu do 1 tys. znaków komputerowych ze spacjami.
 5. Nazwa własna pracy(tytuł).

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN: >> POBIERZ <<
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – ZADANIA KONKURSOWE >> POBIERZ<< 
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – NAGRODY KONKURSOWE >> POBIERZ <<
ZAŁĄCZNIK NUMER 3 DO REGULAMINU – ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNOLOGIE

>> POBIERZ <<

MATERIAŁY:

>> POBIERZ DROPBOX<<

LUB POBIERZ MATERIAŁY Z FTP-u

ftp://konkurs@konkurs.buildercorp.pl@konkurs.buildercorp.pl/

LOGIN: konkurs@konkurs.buildercorp.pl

HASŁO: ftp$konkurs$

 

 

 

 

open