Home Builder Science BUILDER SCIENCE 2018
BUILDER SCIENCE 2018
0

BUILDER SCIENCE 2018

0
0

Wykaz artykułów naukowych opublikowanych w miesięczniku Builder.


INFORMACJE DODATKOWE


ARCHIWUM: 2017                       ARCHIWUM: 2016                ARCHIWUM: 2015       

 

 

Numer 12/2018

Numer 11/2018

Numer 10/2018

 • Praktyczne reguły napraw konstrukcji z betonu. Część III
  autor: prof. Lech Czarnecki Instytut Techniki Budowlanej
 • Pomiary dynamiczne – czy to się opłaca?
  autor: Tomasz Howiacki Politechnika Krakowska
 • Podpory tymczasowe. Przegląd rozwiązań
  mgr inż. Mateusz Smolana, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Numer 9/2018

 • BIM dla bezpieczeństwa. Standard PAS 1192-6:2018 w praktyce projektowej i budowlanej. Część II
  autor: dr inż. Jacek Magiera, Politechnika Krakowska
 • BIM Perspektywy branży żelbetowej
  autor: Tomasz Howiacki Politechnika Krakowska
 • Budownictwo dynamiczne – koncepcja czy realne rozwiązania?
  autor: Bartosz Gładysz, Grzegorz Kaczmarczyk AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 • Wyburzanie
  autor: Karol Kruczkowski, Krzysztof Zaśko Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, Instytut Inżynierii Technicznej
 • Przestrzeń coworkingowa
  autor:mgr Kamil Krasuski ASP Warszawa, Wydział Architektury Wnętrz
 • Papier w architekturze
  autor: dr inż. arch. Jerzy F. Łątka, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Numer 8/2018

 • Mosty sprężone – analiza strat sprężenia
  autor: Sandra Stelmasiak Politechnika Poznańska
 • Parametry fizjologiczne pracowników i drgania dynamiczne a wypadki z udziałem rusztowań budowlanych
  autor: Marek Sawicki, Mariusz Szóstak, Zbigniew Wójcicki, Wojciech Sawicki, Jacek Grosel Politechnika Wrocławska
 • Duch przy Błoniach w Krakowie
  autor: dr arch. Rafał Barycz, Biuro Architektoniczne Barycz&Saramowicz

Numer 7/2018

Numer 6/2018

Numer 5/2018

Numer 4/2018

Numer 3/2018

Numer 2/2018

 • Relacje architekt – odbiorca. Stan deklarowany i stan faktyczny. – str. 30
  autor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Wydział Architektury Politechnika Warszawska
 • Miasto przyszłości. Część 1 – str. 34
  autor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bonenberg, Politechnika Poznańska (IAPP)
 • Innowacje budowlane. Część 1 – str. 62
  autor: Piotr D. Moncarz Ph.D., P.E., NAE, Adjunct Professor, Stanford University, Senior Fellow, Exponent Inc.
 • Forensic engineering. Part 2 – str. 66
  autor: Joost Walraven, Em. Prof. Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering
 • Metalowo-szklane ściany osłonowe i przekrycia dachowe. Część 1 – str. 82
  autor: Marzena Jakimowicz, Instytut Techniki Budowlanej

Numer 1/2018

 • Aspekty techniczne awarii rusztowań. Częć 3 – str. 60
  autor: dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL, Politechnika Lubelska
 • Forensic engineering. Part 1 – str. 64
  autor: Joost Walraven, Em. Prof. Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering
 • Ocena betonu wg znowelizowanej normy. Część 2 – str. 68
  autorzy: dr inż. Grzegorz Bajorek, Politechnika Rzeszowska, mgr inż. Maria Kiernia-Hnat, Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej
open