Home Builder 4Young Engineers WARSZTATY DLA KARIERY
WARSZTATY DLA KARIERY
0

WARSZTATY DLA KARIERY

0
0

24 października odbyły się warsztaty edukacyjne Dzień Młodego Inżyniera Budownictwa. „Builder” wraz z Partnerami branżowymi po raz drugi w tym roku zorganizował wydarzenie, którego celem jest wspieranie w rozwoju zawodowym osób, które niebawem będą stanowić o kształcie polskiego budownictwa.

„Trzeba udowodnić, że się chce” – podkreślała niedawno w wywiadzie dla „Buildera”, mówiąc o swojej karierze w Mostostalu Warszawa, Agata Chorzempa, bardzo młoda, a już świeżo upieczona kierownik budowy. Innymi słowy należy być aktywnym ponad przeciętność – poszukiwać dodatkowych, oprócz akademickich, form poszerzania wiedzy teoretycznej, zdobywania doświadczeń praktycznych, możliwości rozeznania rynku. Wszystko po to, by w efekcie w miarę pewnie postawić pierwsze kroki na zawodowej ścieżce.

Z pewnością tymi, którzy CHCĄ odegrać jako inżynierowie istotne role, byli uczestnicy drugiego w tym roku Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa. W zorganizowanych w warszawskim Multikinie Złote Tarasy warsztatach edukacyjnych wzięło udział ponad 240 studentów wydziałów budownictwa i kierunków pokrewnych oraz już praktykujących inżynierów. Przyjechali z całej Polski, by skorzystać zarówno z propozycji edukacyjnych, jak i przekonać się, co oferuje rynek. Dzięki obecności przedstawicieli czołowych producentów i wykonawców budowlanych mieli doskonałą okazję, by dowiedzieć się, jakie nowoczesne rozwiązania technologiczne są dzisiaj używane i jak je prawidłowo stosować. Konsultacje na stanowiskach partnerów programu Builder For The Young Engineers – w ramach którego odbywają się warsztaty – były ponadto szansą do nawiązania relacji z ekspertami z wiodących firm producenckich i wykonawczych.

Dodatkowo w tej edycji uruchomiona została Strefa Kariery, w której można było uzyskać informacje o aktualnym zapotrzebowaniu – ze wskazaniem regionu i specjalizacji zawodowych – na budowlanym rynku pracy. Oprócz tego, w ramach ćwiczeń, uczestnicy próbowali swoich sił w rozmowach kwalifikacyjnych prowadzonych przez specjalistów od HR-u, czuwających na co dzień nad procesem zatrudnienia w takich firmach, jak Mostostal Warszawa, Warbud, Unibep czy NDI. Dzięki tej symulacji młodzi inżynierowie bądź studenci aspirujący do zawodu inżyniera mogli nie tylko oswoić się z warunkami rekrutacyjnymi, ale również zyskać świadomość na temat swoich mocnych oraz wymagających dalszej pracy stron.

Kładki i garaże w BIM-ie

Zestaw różnorodnych formalnie propozycji, zawierających w treści aktualną i niezbędną wiedzę na dany temat, oraz prelegenci z dużym dorobkiem jako teoretycy bądź praktycy budownictwa – tak w skrócie można scharakteryzować program Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa. Ponadto bardzo ważne podczas drugich w tym roku warsztatów było skorelowanie tematyki wykładów oraz ćwiczeń z zadaniami konkursowymi. Mowa o ogłoszonej w tym roku pierwszej edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów Budownictwa. Dzięki temu potencjalni uczestnicy mogli zyskać wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji dwóch z czterech konkursowych projektów – garażu wielopoziomowego i kładki.

Niezbędnych wskazówek dostarczył już pierwszy blok zajęć – Akademia BIM. Coraz trudniej wyobrazić sobie projektowanie bez modelowania informacji o budynku i nowoczesnego software’u, dlatego ćwiczenia w zakresie BIM-u są stałym elementem warsztatów organizowanych przez miesięcznik „Builder”. Podczas tej edycji poprowadził je Tomasz Duda, inżynier aplikacji BIM w firmie AEC DESIGN, która jest partnerem Autodesk-u. Uczestnicy, którzy zabrali ze sobą laptopy, mogli, podążając za prowadzącym, przećwiczyć m.in. modelowanie w programie Autodesk Revit konstrukcji żelbetowej wielokondygnacyjnego garażu, a także generowanie zbrojenia w tworzących ją elementach nośnych. Drugim tematem podjętym w ramach Akademii BIM były kładki pieszo-rowerowe. To zagadnienie stanowiło jednocześnie sposobność do zademonstrowania sposobów parametrycznego projektowania za pomocą Dynamo.

W teorii i w praktyce

Rys okołokonkursowy miały również dwa wykłady wygłoszone podczas Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa. Prawdziwego kompendium wiedzy na temat projektowania i realizacji garaży wielopoziomowych dostarczyła profesor Hanna Michalak z Politechniki Warszawskiej, kierownik Katedry Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej. Podczas półtorej godziny mowa była m.in. o wymaganiach wynikających z warunków technicznych, typach garaży, rodzajach obudów części podziemnej budynków i metodach ich podparcia, analizie wpływu realizacji na przemieszczenia powierzchni terenu w sąsiedztwie. Przedstawiony został także algorytm postępowania przy projektowaniu tego rodzaju obiektów. Profesor Michalak podkreślała na koniec, że garaże należą do bardzo trudnych inwestycji, przy których projektowaniu szczególnie istotne jest precyzyjne określenie technologii.

Cenne wskazówki dla tych, którzy w Konkursie dla Młodych Inżynierów bądź w przyszłym życiu zawodowym chcieliby zająć się projektowaniem kładek pieszo-rowerowych, zawierał wykład wybitnego specjalisty w tym zakresie, dra inż. Marka Pańtaka z Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej. Tendencje w projektowaniu kładek, ich formy konstrukcyjne, parametry funkcjonalno-użytkowe, estetyka oraz analizy statyczne i dynamiczne to niektóre z zagadnień, które poruszył prelegent. Oprócz szczegółowej wiedzy szczególnie inspirujący dla uczestników tej sesji był także bogaty wybór zaprezentowanych przykładów realizacji.

Dla tych, którzy w wykonawstwie widzą swoją przyszłość, prawdziwym rarytasem było wystąpienie Krzysztofa Mamuszki, kierownika robót w Mostostalu Warszawa, który był zaangażowany m.in. w budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki. I o tej właśnie inwestycji – pełnej wyzwań, nietypowej konstrukcji, rewolucyjnych rozwiązaniach technologicznych – opowiedział podczas Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa. Po wykładzie można było dopytać o szczegóły, udając się na stanowisko Mostostalu Warszawa, gdzie Krzysztof Mamuszka prowadził konsultacje. Dodatkowo odwiedzający to stanowisko, dzięki wirtualnej rzeczywistości, mogli odbyć spacer po modelu rozpoczętej budowy budynku niemal zeroenergetycznego Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, realizowanego w technologii BIM.

Zawód Inżynier

Po serii wykładów na temat projektowania i realizacji obiektów odbyła się debata z udziałem przedstawicieli wiodących firm budowlanych – Partnerów Strategicznych programu Builder For The Young Engineers. Dyskutowano m.in. na temat przygotowania do zawodu inżyniera, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa na budowie. W forum aktywnie brali udział uczestnicy zgromadzeni na widowni. Młodzi inżynierowie pytali o rzeczy najróżniejsze: o możliwości rozwoju oferowane przez firmy, o miejsce i przyszłość kobiet w budownictwie, o rolę specjalizacji i uprawnień… Z ogniem pytań zaś mierzyli się: Tomasz Duda – AEC Design, Wojciech Hasiak – Ejot Polska, Eliza Gissel i Piotr Korecki – Blachy Pruszyński, Paweł Szydlik – Unibep, Marcin Głowacki – PERI Polska, i Andrzej Tyszka – Warbud.

Kalendarz młodego inżyniera

Druga w tym roku edycja Dnia Młodego Inżyniera Budownictwa została zorganizowana w ramach szerzej zakrojonego programu Builder For The Young Engineers, realizowanego przez miesięcznik „Builder” oraz Partnerów branżowych: AEC Design, Aluprof, Blachy Pruszyński, Blizmann, Budimex, CEMEX Polska, Ejot, Fundamental Group, Frank, Mostostal Warszawa, NDI, PERI Polska, Grupa Unibep i Warbud. Partnerem środowiskowym przedsięwzięcia jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Na kolejne warsztaty organizatorzy zapraszają 13 marca. Ponadto przypominamy, że oprócz odbywających się cyklicznie warsztatów w ramach wspomnianego programu ogłoszony został Konkurs dla Młodych Inżynierów Budownictwa, organizowane są warsztaty studyjne w firmach oraz inne inicjatywy, o których można dowiedzieć się, śledząc profil „4YoungEngineers” na Facebooku oraz newsy na stronie www.buildercorp.pl.

 

open