Home Architecture Design STAN ZACHOWANIA ZABYTKOWYCH KONSTRUKCJI MUROWYCH
STAN ZACHOWANIA ZABYTKOWYCH KONSTRUKCJI MUROWYCH
0

STAN ZACHOWANIA ZABYTKOWYCH KONSTRUKCJI MUROWYCH

0
0

Stan zachowania zabytkowych konstrukcji murowych zależy od licznych czynników, na jakie narażony jest obiekt w trakcie eksploatacji. Są to jednak obiekty o niezwykłej trwałości, o czym świadczą liczne zabytki budownictwa murowanego nawet sprzed naszej ery.

Z upływem czasu obiekty zabytkowe ulegają procesom destrukcyjnym, których postęp i przebieg jest różnorodny i zależy od wielu czynników. Istotną rolę odgrywa czas – wiek budowli – a w związku z tym wydarzenia historyczne i zdarzenia losowe, które miały miejsce w trakcie funkcjonowania obiektu (pożary, powodzie, działania wojenne). Materiały budowlane narażone są na wiele czynników niszczących, takich jak: zmiany temperatury i wilgotności, obciążenia statyczne i dynamiczne, agresja chemiczna i biologiczna. W aspekcie tych czynników określenie trwałości obiektu, czyli okresu, w którym zachowuje on swoje właściwości użytkowe, jest skomplikowane i wymaga złożonej analizy. W artykule przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na stan zachowania oraz aktualna nośność zabytkowych konstrukcji murowych na przykładzie zespołu pałacowego w Gorzanowie, który swoją obecną formę przybrał na przełomie XVI i XVII w.

CZYTAJ DALEJ >>

open