Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. BARBARA RYMSZA
PROF. DR HAB. INŻ. BARBARA RYMSZA
0

PROF. DR HAB. INŻ. BARBARA RYMSZA

0
0

Specjalizacja: trwałość i warunki użytkowości obiektów budowlanych, nośność użytkowa obiektów mostowych, mikologia i ekologia budowlana, fizyka budowli.

Zakład Mostów IBDiM

open