Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA NIEZABITOWSKA
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA NIEZABITOWSKA
0

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA NIEZABITOWSKA

0
0

Specjalizacja: architektura i urbanistyka, badania jakościowe w architekturze, ocena dostosowania obiektów architektury do potrzeb użytkownika i organizacji, obiekty biurowe, szpitale, obiekty uczelni wyższych, nieruchomości przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, facility management, badania inter- i transdyscyplinarne w architekturze, budynek inteligentny, zrównoważenie obiektów architektonicznych.

Politechnika Śląska
Wydział Architektury

open