Home Builder Science ROZBIÓRKI W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
ROZBIÓRKI W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
0

ROZBIÓRKI W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

0
0

Odzysk materiałów porozbiórkowych w kontekście zagadnień zrównoważonego rozwoju społeczeństwa to dziś niezwykle istotne zagadnienie w procesie budowlanym.
Wymaga ono właściwego podejścia i poznania odpowiednich metod.

Polityka zrównoważonego rozwoju została wprowadzona w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb nie tylko współczesnego pokolenia, ale i przyszłych, bez
pomniejszania możliwości czerpania korzyści z dostępnych dóbr, poprzez zintegrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych [11]. Na rys. 1a pokazano zależności pomiędzy
poszczególnymi składowymi, które cechują zrównoważony rozwój.

CAŁY ARTYKUŁ>>

open