Home RADY BUILDERA PROF. DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI
0

PROF. DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI

0
0

RADA.013Zainteresowania naukowe:
Modelowanie i harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji-doskonalenie metodologii harmonogramowania robót. Zagadnienia będące przedmiotem prac badawczych   obejmują:  doskonalenie metod sprzężeń czasowych  z użyciem algorytmów metaheurystycznych, optymalizację zależności czasowo-kosztowych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji (algorytmów ewolucyjnych, Tabu Search i in.), harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z rozmytymi czasami wykonania zadań, optymalne planowanie przedsięwzięć budowlanych z zależnościami typu czas/koszt/zasoby z użyciem algorytmów genetycznych i hybrydowego algorytmu ewolucyjnego

Stowarzyszenia i komitety:

  • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), od 1986 roku;
  • Członek Piotrowskiej Akademii Nauk ( Sankt Petersburg), nr 212, od 1999 roku;
  • Członek  IPMA (International Project Management Association), od 1999 roku;
  • Z-ca przewodniczącego Rady Programowej czasopisma branżowego „BUILDER”, od 2002 roku;
  • Członek Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN, od 2002 roku;
  • Członek Oddziału Wrocławskiego PAN (mechanika i budownictwo), od 2004 roku
open