Home RADY BUILDERA DR INŻ. JAN GIERCZAK
0

DR INŻ. JAN GIERCZAK

0
0

RADA.011Dr inż. Jan Gierczak – adiunkt na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Konstrukcji Metalowych. Od 1985 do 1989 r. zatrudniony w Centralnym Ośrodku Badawczo – Projektowym Górnictwa Odkrywkowego „POLTEGOR” oraz w Zakładzie Górniczego Wykonastwa Budowlano – Montażowego „MEGABUD”. Posiada uprawnienia projektowe oraz kierownika budowy i robót w specjalnosci konstrukcyjno – budowlanej. W 1997 uzyskuje stopień doktora po przedstawieniu pracy pt. „Nośność graniczna płyty fałdowej zginanej poprzecznie oraz ściskanej i ścinanej tarczowo”. Od 2000r. otrzymuje uprawnienia rzeczoznawcy z listy Wojewody oraz z listy PZITB w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Od 1995 r. prowadzi własną działalność projektowo-ekspertyzową. Autor licznych projektów i ekspertyz dla przemyslu wydobywczego, energetycznego i produkcyjnego. Główna specjalność to przemysłowe konstrukcje metalowe.

open