Home RADY BUILDERA DR HAB. INŻ. WIESŁAWA GŁODKOWSKA
0

DR HAB. INŻ. WIESŁAWA GŁODKOWSKA

0
0

RADA.012Dr hab. inż. Wiesława Głodkowska jest profesorem Politechniki Koszalińskiej. Od 2012 roku pełni funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji oraz od kilku lat kierownika Katedry Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu. Jest członkiem sekcji Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz członkiem ENOA. Od wielu lat jest Przewodniczącą Komisji Nauki PZITB Oddziału Koszalińskiego. Współpraca międzynarodowa z Uniwersytetem w Neubrandenburgu, Państwowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury w Sankt Petersburgu oraz Narodowym Uniwersytetem Technicznym im. Jurija Kondratiuka w Połtawie. Współpraca krajowa z Uczelniami Wyższymi, głównie: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Politechnika Białostocka oraz z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, a także z regionalnymi firmami, np. Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” w Koszalinie. Działalność naukowa obejmuje problemy teoretyczne oraz badawcze materiałów i konstrukcji z betonu. Zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności napraw, wzmocnień i zabezpieczeń powierzchniowych konstrukcji żelbetowych oraz zastosowania drobnokruszywowych fibrokompozytów wytworzonych na bazie miejscowych piasków odpadowych do wytwarzania elementów konstrukcyjnych oraz problemów o charakterze wdrożeniowym, związanych bezpośrednio z praktyką inżynierską.
Dr hab. inż. Wiesława Głodkowska wypromowała dwóch doktorów nauk technicznych (w tym jeden doktorat wyróżniony) oraz jest promotorem dwóch otwartych przewodów doktorskich. Specjalność naukowa: budownictwo betonowe.

open