Home RADY BUILDERA DR HAB. ARCH. JERZY BOGUSŁAWSKI, PROF. ASP
0

DR HAB. ARCH. JERZY BOGUSŁAWSKI, PROF. ASP

0
0
BOGUSLAWSKI.001Jerzy Bogusławski po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1979 roku otrzymał dyplom magistra inżyniera architekta (praca pod kierunkiem prof. Witolda Benedyka) i nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Sztuki  za projekt „Wioski skansenowskiej w Łopience” (wraz z zespołem). Praca projektanta i inżyniera budowy w warszawskiej Pracowni Konserwacji Zabytków  zaowocowała uzyskaniem Uprawnień Budowlanych i Konserwatorskich. Razem z arch. Piotrem Jankowskim, w 1984 roku stworzył Pracownię Architektoniczną Bogusławski – Jankowski Sp. z o.o. , jedną z pierwszych prywatnych pracowni. W 1997 roku powstała Pracownia Architektoniczna Bogusławski i Partnerzy Sp. z o.o.
Jerzy Bogusławski jako generalny projektant lub współautor wykonał ponad 200 projektów – w tym zespoły mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, wystawy,  biurowce, domy prywatne, wiele z powyższych projektów razem z indywidualnie projektowanymi wnętrzami, meblami a nawet projektem szkła stołowego. Wśród wielu nagród najbardziej ceni I nagrodę na  Biennale Architektury w Krakowie (praca z ówczesnym zespołem  pracowni). Jerzy Bogusławski w latach 1983-85 był Wiceprezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP, był Członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego , a w 1992 roku otrzymał Honorową Odznakę SARP. W 1988 rozpoczął pracę dydaktyczną jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a od 1998 jako starszy wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz  Akademii Sztuk Pięknych. Tam w 2010 roku uzyskał tytuł doktora, a w 2012 roku został profesorem ASP. W 2013 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie nadała mu tytuł doktora habilitowanego. Odznaczony w 2014 roku medalem „Gloria Artis” a w 2015 „Pegazem” ASP Warszawa. Jerzy Bogusławski jest także członkiem Rady Programowej Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej przy warszawskiej ASP i Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (od 2011), był członkiem komisji dyplomowej w Ecole Nationale Supérieure d`Architectures de Paris la Villette U6  i w Esam Design Ecole Superieure des Artes Modernes w Paryżu. Brał udział w 15 wystawach.
open