Home ARCHIWUM PWB MEDIA PROMUJEMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ
0

PROMUJEMY POLSKĄ ARCHITEKTURĘ

0
0

To program promocyjno-edukacyjny. Program promuje polskich architektów poprzez prezentowanie i popularyzowanie ich dorobku i twórczych osiągnięć, a w przypadku młodych wchodzących na rynek – ich entuzjazmu. Podkreśla rolę architekta w procesie inwestycyjnym i kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Ważnym aspektem programu jest edukowanie w zakresie nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technologicznych i konstrukcyjnych mających wpływ na projektowanie współczesnej architektury i budownictwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach programu „Builder” wraz z wybitnymi polskimi architektami – mistrzami architektury uzupełnia edukację studentów architektury i młodych architektów  o bardzo praktyczne aspekty przyszłej pracy architekta w ramach cyklu „Lekcje Architektury” czy felietonów, a także poprzez przeprowadzane wykłady, ćwiczenia i konsultacje  podczas Dni Młodego Architekta. Bardzo ważną częścią programu jest „Konkurs dla Młodych Architektów”, który wyłania młodych utalentowanych ludzi, pomaga im się sprawdzić i wypromować.

Program Promujemy Polską Architekturę został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerem strategicznym jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, a partnerem merytorycznym Fundacja im. Stefana Kuryłowicza.

open