Home RADY BUILDERA PROF. DR MIROSŁAW SKIBNIEWSKI
0

PROF. DR MIROSŁAW SKIBNIEWSKI

0
0

RADA.026Prof. dr Mirosław Skibniewski urodził się 14 września 1957 r. w Warszawie.  Jest absolwentem Wydz. Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Carnegie Mellon (Pittsburgh, Pensylwania, USA).  Po studiach pracował w Pittsburgh Testing Laboratory (obecnie Professional Service Industries), najstarszej firmie konsultacyjnej dla inwestorów i firm budowlanych w USA założonej w 1881 r. .  Po studiach doktoranckich w Carnegie Mellon przepracował 20 lat w School of Civil Engineering w Uniwersytecie Purdue (West Lafayette, Indiana, USA), przez ostatnie 7 lat był także prorektorem tej uczelni.  Od 2005 r. kierownik katedry informatyki budowlanej w centrum dydaktyczno-badawczym zarządzania projektami Uniwersytetu Maryland w College Park, USA.  W latach 2010-2011 rektor-założyciel politechniki w składzie Uniwersytetu Khalifa w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  Od 1994 r. redaktor naczelny pisma naukowego Automation in Construction wydawanego przez koncern Elsevier oraz redaktor (na Ameryke Północną) pisma Journal of Civil Engineering and Management wydawanego przez koncern Taylor & Francis.  Członek rad redakcyjnych ponad 20-tu zagranicznych pism naukowych w dziedzinie technologii i organizacji budownictwa.  Autor i współautor ok. 300-tu publikacji naukowych w dziedzinie automatyki, informatyki i zarządzania w budownictwie.  W latach 2000-2001 był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Automatyki i Robotyki w Budownictwie.  Prof. Skibniewski jest laureatem wielu nagród naukowych w USA i w innych krajach oraz doktorem honoris causa Politechniki Wileńskiej.

open