Home RADY BUILDERA DR INŻ. MAREK SAWICKI
0

DR INŻ. MAREK SAWICKI

0
0

RADA.024Marek Henryk Sawicki – dr inż. budownictwa, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, pracownik Zakładu Technologii i Zarządzania w Budownictwie, żonaty – małżonka Ewa, ojciec dwóch synów – Adama 23 lata i Mateusza 18 lat. Hobby to jazda na rowerze, przejeżdża rocznie ok. 3000 km, gra w tenisa ziemnego i podróże w gronie znajomych. Zawodowe zainteresowania obejmują dyscypliny związane z technologią i zarządzaniem w budownictwie, a ponadto problematykę remontów konstrukcji budowlanych. Jest współautorem ksiązki nt. remontów balkonów i autorem lub współautorem 91 publikacji w tym jednej umieszczonej na liście filadelfijskiej i 5 międzynarodowych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach krajowych i zagranicznych. Obecne zainteresowania skierowane są na zagadnienia z obszaru zarządzania firmą budowlaną w ujęciu procesowym i zarządzania ryzykiem w tym obszarze. Uczestniczył w opracowaniu grantu NCBR nt. Procesowego zarządzania firmą budowlaną według Mapy Wiedzy. Swoje umiejętności związane z budownictwem wykorzystywał w pracy w firmie polsko-niemieckiej JAMES GMbH w Berlinie (rok 1991), współpracując z PB Janbud Wrocław oraz zasiadając w Radzie Nadzorczej SM Agromet we Wrocławiu (lata 2006 – 2012 i od 2015 do chwili obecnej). Współpracuje z uczelniami w Polsce m.in. Politechnika Krakowską czy WSOWL we Wrocławiu.
Za swoja działalność naukowo-dydaktyczną był kilkakrotnie nagradzany nagrodą Rektora PWr. Jest opiekunem KOŁA Naukowego Studentów Młodych Menadżerów Budownictwa na Wydziale Budownictwa Ladowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

open