Home RADY BUILDERA DR INŻ. ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY
0

DR INŻ. ANNA RAWSKA-SKOTNICZNY

0
0

RADA.022Dr inż. Anna Rawska-Skotniczny – projektant konstrukcji budowlanych i nauczyciel akademicki, twórca lub współtwórca wielu projektów budowlanych, opinii i ekspertyz, głównie obiektów przemysłowych i zabytkowych oraz nadzorów budowlanych, wykonanych w ramach posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej i hydrotechnicznej.

Prowadzi zajęcia z przedmiotów „Konstrukcje Metalowe” dla inżynierów budownictwa i architektów oraz „Awarie i Diagnostyka Konstrukcji”. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem i oceną niezawodności konstrukcji stalowych, a także pomocniczych i tymczasowych konstrukcji budowlanych.

Autorka wielu artykułów polskich i zagranicznych oraz dwóch książek wydawnictwa PWN: „Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych” oraz „Rozbiórki budynków i budowli” (współautor Artur Margazyn).

Członek zespołu kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego opolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Opolu z zakresu budownictwo (specjalność konstrukcje metalowe), członek Zarządu Opolskiego Oddziału PZITB, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy opolskiej Okręgowej Inspekcji Pracy.

Specjalizacja: konstrukcje stalowe, pomocnicze i tymczasowe konstrukcje budowlane, obciążenia obiektów budowlanych.

open