Home Builder Science TECHNOLOGIE BUDOWY DRÓG BETONOWYCH. CZĘŚĆ 1
TECHNOLOGIE BUDOWY DRÓG BETONOWYCH. CZĘŚĆ 1
0

TECHNOLOGIE BUDOWY DRÓG BETONOWYCH. CZĘŚĆ 1

0
0

W świetle nowego „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. Nawierzchnie dla dróg gminnych. W ostatnim czasie obserwuje się znaczny rozwój technologiczny w budowie i projektowaniu nawierzchni betonowych w Polsce. Realizowane są budowy dróg wyższych i niższych klas. Niedawno opracowano weryfikację i aktualizację „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” wydanego w 2001 roku [1]. 

GDDKiA wprowadziła zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r., wraz z załącznikiem, w którym zawarto nową wersję katalogu. Katalog został zmodyfikowany z uwzględnieniem aktualnych technologii wykonywania nawierzchni betonowych, stosownie do nowych kategorii obciążenia ruchem. Zaprezentowane konstrukcje katalogowe dostosowano do zwiększonego obciążenia ruchem w Polsce oraz aktualnych przepisów prawnych w zakresie wymiarów i wymaganych nacisków na osie pojazdów. Dokonano także zmian w zakresie niższych kategorii ruchu, zweryfikowano oddziaływanie termiczne na płytę betonową oraz opracowano nowe schematy wzmocnienia słabego podłoża w nawiązaniu również do nowego „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” [2].
W świetle zaprezentowanych aktualizacji w niniejszym artykule przedstawiono krótkie zestawienie sposobu doboru nawierzchni betonowych przeznaczonych dla dróg gminnych – niższych klas KR1 i KR2. W aktualizacji „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych” uczestniczyli pracownicy Katedry Dróg i Lotnisk Politechniki Wrocławskiej.

CZYTAJ DALEJ >>

open