Home Science

Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA

Martyna Dziurska
0
Współpraca z podwykonawcami jest dla większości inwestorów nieodłącznym elementem realizacji obiektów budowlanych. W jaki sposób zagwarantować efektywne partnerstwo, uniknąć bezpodstawnych roszczeń oraz odpowiedzialności finansowej za zaniechania innych podmiotów? Oczywiście jasno i przejrzyście ustalić warunki współpracy oraz zawrzeć je w umowie.
a717KJ5Gxg4Ah5

PROF. DR HAB. INŻ. LEONARD RUNKIEWICZ

BUDYNEK W EKSTREMALNYCH STREFACH KLIMATYCZNYCH

Martyna Dziurska
0
Jak wynika z uzyskanych danych, aktualnie zamieszkiwane przez człowieka strefy klimatyczne będą cechowały coraz bardziej skrajne warunki pogodowe, do życia w których ludzie będą musieli się zaadaptować. Uwaga naukowców skupia się więc na środowiskach ekstremalnych, które zwykle nie zapewniają ludziom odpowiednich do funkcjonowania warunków, ale mogą stanowić inspirację i wyznaczać kierunki przyszłych poszukiwań w budownictwie.
a717KJ5Gxg4Ah5

CASE STUDY – PRZEBUDOWA ULICY MIODOWEJ W WARSZAWIE

DOCIEPLENIA KOMPLEKSOWO

Martyna Dziurska
0
W artykule omówiono obowiązujące przepisy prawa oraz wymagania opracowane przez systemodawców, ITB oraz SSO, które muszą być przestrzegane i spełnione przez inwestora, projektanta oraz wykonawcę, aby prawidłowo zaprojektować i wykonać w technologii ETICS docieplenie ścian budynków, a następnie utrzymać je w dobrym stanie technicznym.
a717KJ5Gxg4Ah5

DOM ŹRÓDŁEM HAŁASU – I TO JAKIEGO!

open