Home Science

Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

SYSTEMY HVAC OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Paulina Krzak
0
Obecna złożoność technologiczna zakładów przemysłowych wymaga fachowej wiedzy projektantów systemów HVAC. Każdy z obiektów wymaga indywidualnego podejścia. W Polsce przemysł dzieli się na różne gałęzie, takie jak przemysł spożywczy, metalurgiczny, elektromaszynowy, wydobywczy, chemiczny czy odzieżowy. Na terenie naszego kraju funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych. W większości tych obiektów w trakcie realizacji różnych procesów technologicznych występują duże […]
a717KJ5Gxg4Ah5

WARSZTATY PORT PC NA TARGACH INSTALACJE 2016

TERMORENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ!

Paweł Sobiecki
0
  mgr inż. Romana Antczak-Jarząbska dr hab. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG   W artykule przedstawiono wyniki wstępnych obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla zabytkowych okien skrzynkowych, wykonanych dla stanu przed i po ich renowacji. Celem analizy było uzyskanie żądanych przepisami szczegółowymi wartości parametrów termoizolacyjnych przy jednoczesnym braku utraty wartości historycznej stolarki okiennej.   Stolarka okienna stanowiąca […]
a717KJ5Gxg4Ah5

CEMENTOWA ZAPRAWA FUGOWA SAPHIR

ABC DOCIEPLEŃ

Paulina Krzak
0
W artykule omówiono problemy dotyczące korozji mikrobiologicznej wypraw tynkarskich oraz występowania mostków termicznych przy docieplaniu ścian, a następnie wskazano rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne napraw powyższych wad oraz uszkodzeń.
a717KJ5Gxg4Ah5

25 LAT FIRMY STIEBEL ELTRON W POLSCE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA

Paulina Krzak
0
Współpraca z podwykonawcami jest dla większości inwestorów nieodłącznym elementem realizacji obiektów budowlanych. W jaki sposób zagwarantować efektywne partnerstwo, uniknąć bezpodstawnych roszczeń oraz odpowiedzialności finansowej za zaniechania innych podmiotów? Oczywiście jasno i przejrzyście ustalić warunki współpracy oraz zawrzeć je w umowie.
a717KJ5Gxg4Ah5

WIŚNIOWSKI – INNOWACJE I NOWOŚCI W OGRODZENIACH

BUDYNEK W EKSTREMALNYCH STREFACH KLIMATYCZNYCH

Paulina Krzak
0
Jak wynika z uzyskanych danych, aktualnie zamieszkiwane przez człowieka strefy klimatyczne będą cechowały coraz bardziej skrajne warunki pogodowe, do życia w których ludzie będą musieli się zaadaptować. Uwaga naukowców skupia się więc na środowiskach ekstremalnych, które zwykle nie zapewniają ludziom odpowiednich do funkcjonowania warunków, ale mogą stanowić inspirację i wyznaczać kierunki przyszłych poszukiwań w budownictwie.
a717KJ5Gxg4Ah5

KING SIZE BY KING KLINKER – NOWY FORMAT MOŻLIWOŚCI

open