Home Science

Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

BUILDER SCIENCE 08.2019

admin
0
Wykaz artykułów naukowych opublikowanych w miesięczniku Builder na miesiąc siepień: ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY ZA WADY PROJEKTOWE – s. 2 autor: Tomasz Sułkowski, ORCID: 0000-0002-9460-6964 Wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawa Gospodarczego GRAVIS LEGAL GROUP POWŁOKI Z ŻYWIC EPOKSYDOWYCH – s. 5 autor: mgr inż. Agnieszka Chowaniec, ORCID – 0000-0003-4833-044X Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,Politechnika Wrocławska, opiekun naukowy: dr hab. […]
a717KJ5Gxg4Ah5

NOWE, TRZYSZYBOWE OKNO DACHOWE VELUX DO ŁAZIENKI I KUCHNI

O NIEZAWODNOŚCI KONSTRUKCJI I POTRZEBIE ZMIANY ZAPISÓW NORMOWYCH

Paweł Sobiecki
0
 W nowoczesnych halach stalowych stosuje się pełnościenne ramy spawane zamiast tradycyjnych układów kratownicowych, co wynika z potrzeby uproszczenia wykonawstwa oraz ograniczenia do minimum nieużytkowej kubatury obiektu. Zastosowanie sztywnych naroży ram oraz wysokowytrzymałej stali pozwala na uzyskanie bardzo małych wysokości h dwuteowych przekrojów rygli ram, zawierających się w granicach h = 1/30 ÷ 1/40 rozpiętości ramy. […]
a717KJ5Gxg4Ah5

SYSTEM HVAC ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ OD DAIKIN

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Martyna Dziurska
0
Stan prawny w Polsce w zakresie bezpieczeństwa pożarowego nie odzwierciedla obecnego kształtu budownictwa z uwagi na rozwiązania zarówno techniczne, jak i funkcjonalno-przestrzenne. Od blisko 20 lat są doraźnie poprawiane przepisy wprowadzone rozporządzeniem [5] odzwierciedlającym stan, poziom techniczny i kształt budownictwa w Polsce w latach 70. ubiegłego stulecia. O jakości tych przepisów świadczy fakt, że nie […]
a717KJ5Gxg4Ah5

DMI – 5 MARCA, SGGW

PROJEKTOWANIE BETONÓW ŻAROODPORNYCH

Martyna Dziurska
0
W pracy przedstawiono, jak składniki betonu, a dokładniej składniki mineralne cementu, wpływają na żaroodporność betonu. Zaprezentowano wyniki badań, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, które miały w założeniu pokazać, jak zachowują się betony o różnym składzie oraz jak zmieniają się ich właściwości w sytuacji pożaru. inż. Jakub Bona Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Politechnika Wrocławska […]
a717KJ5Gxg4Ah5

WOJCIECH ZABŁOCKI LAUREATEM HONOROWEJ NAGRODY SARP

BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.

Martyna Dziurska
0
Celem artykułu jest porównanie różnych sposobów analizy nośności belki stalowej z otworami okrągłymi w aspekcie projektowania konstrukcji. Zużyty materiał należy do głównych czynników branych pod uwagę przy ekonomicznym projektowaniu. Do sposobów na jego zaoszczędzenie, w przypadku konstrukcji stalowych, zalicza się belki otworowane. Przy odpowiednim doborze geometrii takich belek można zaoszczędzić od 20% do 50% zastosowanej […]
a717KJ5Gxg4Ah5

GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2018

ŁĄCZENIE ŚCIAN – część 2.

Paweł Sobiecki
0
Tematyka połączeń ścian jest zagadnieniem mało rozpoznanym. Niewiele prowadzi się doświadczalnych badań w tym temacie, a ich wyniki trudno ze sobą porównać z uwagi na brak jednolitych schematów i procedur badawczych. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania własne połączeń ścian, wykonanych z najpopularniejszego materiału, jakim są bloczki z betonu komórkowego, przy użyciu stalowych łączników.
a717KJ5Gxg4Ah5

DUCH PRZY BŁONIACH W KRAKOWIE

SYSTEMY HVAC OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Martyna Dziurska
0
Obecna złożoność technologiczna zakładów przemysłowych wymaga fachowej wiedzy projektantów systemów HVAC. Każdy z obiektów wymaga indywidualnego podejścia. W Polsce przemysł dzieli się na różne gałęzie, takie jak przemysł spożywczy, metalurgiczny, elektromaszynowy, wydobywczy, chemiczny czy odzieżowy. Na terenie naszego kraju funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych. W większości tych obiektów w trakcie realizacji różnych procesów technologicznych występują duże […]
a717KJ5Gxg4Ah5

CEMEX BUILDING AWARD 2017 DLA TUNELU POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU

open