Home Science

Science

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

PROJEKTOWANIE BETONÓW ŻAROODPORNYCH

Martyna Dziurska
0
W pracy przedstawiono, jak składniki betonu, a dokładniej składniki mineralne cementu, wpływają na żaroodporność betonu. Zaprezentowano wyniki badań, kruszyw, mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, które miały w założeniu pokazać, jak zachowują się betony o różnym składzie oraz jak zmieniają się ich właściwości w sytuacji pożaru.
a717KJ5Gxg4Ah5

HENSFORT REALIZUJE PROJEKT BADAWCZO-ROZWOJOWY O WARTOŚCI 14 MLN ZŁ

BELKI Z OKRĄGŁYMI OTWORAMI CZĘŚĆ 2.

Martyna Dziurska
0
Celem artykułu jest porównanie różnych sposobów analizy nośności belki stalowej z otworami okrągłymi w aspekcie projektowania konstrukcji. Zużyty materiał należy do głównych czynników branych pod uwagę przy ekonomicznym projektowaniu. Do sposobów na jego zaoszczędzenie, w przypadku konstrukcji stalowych, zalicza się belki otworowane. Przy odpowiednim doborze geometrii takich belek można zaoszczędzić od 20% do 50% zastosowanej […]
a717KJ5Gxg4Ah5

ROLA ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH W KONSTRUKCJI ŚCIANY

ŁĄCZENIE ŚCIAN – część 2.

Paweł Sobiecki
0
Tematyka połączeń ścian jest zagadnieniem mało rozpoznanym. Niewiele prowadzi się doświadczalnych badań w tym temacie, a ich wyniki trudno ze sobą porównać z uwagi na brak jednolitych schematów i procedur badawczych. Dlatego postanowiono przeprowadzić badania własne połączeń ścian, wykonanych z najpopularniejszego materiału, jakim są bloczki z betonu komórkowego, przy użyciu stalowych łączników.
a717KJ5Gxg4Ah5

FIBROBETON METODYKA BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

SYSTEMY HVAC OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Martyna Dziurska
0
Obecna złożoność technologiczna zakładów przemysłowych wymaga fachowej wiedzy projektantów systemów HVAC. Każdy z obiektów wymaga indywidualnego podejścia. W Polsce przemysł dzieli się na różne gałęzie, takie jak przemysł spożywczy, metalurgiczny, elektromaszynowy, wydobywczy, chemiczny czy odzieżowy. Na terenie naszego kraju funkcjonuje wiele zakładów produkcyjnych. W większości tych obiektów w trakcie realizacji różnych procesów technologicznych występują duże […]
a717KJ5Gxg4Ah5

KONKURS DLA MŁODYCH ARCHITEKTÓW 2015

FASADY ALUMINIOWE w Eurokodzie 9

Paweł Sobiecki
0
W artykule przybliżono tematykę obliczania fasad aluminiowych na podstawie Eurokodu 9, wymieniono elementy wchodzące w skład elewacji oraz omówiono zasady wymiarowania tego rodzaju konstrukcji metalowych wraz z uwzględnieniem zjawisk niestateczności elementów aluminiowych, według obowiązujących norm europejskich.
a717KJ5Gxg4Ah5

ELEKTRONICZNE TRZĘSIENIE ZIEMI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – RODO, A ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

TERMORENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ!

Paweł Sobiecki
0
  mgr inż. Romana Antczak-Jarząbska dr hab. Maciej Niedostatkiewicz, prof. PG   W artykule przedstawiono wyniki wstępnych obliczeń współczynnika przenikania ciepła dla zabytkowych okien skrzynkowych, wykonanych dla stanu przed i po ich renowacji. Celem analizy było uzyskanie żądanych przepisami szczegółowymi wartości parametrów termoizolacyjnych przy jednoczesnym braku utraty wartości historycznej stolarki okiennej.   Stolarka okienna stanowiąca […]
a717KJ5Gxg4Ah5

25 LAT FIRMY INOUTIC W POLSCE!

open