Home Raporty

Raporty

RECYKLING W BUDOWNICTWIE

Karolina Księżak
0
0
Szansą dla polskich firm budowlanych? Według szacunków Komisji Europejskiej materiały budowlane stanowią obecnie ponad 30% odpadów produkowanych w Unii Europejskiej. Nie dziwi zatem fakt, że coraz większą uwagę przywiązuje się do ich ponownego wykorzystania w procesie budowlanym. To nie tylko okazja do zmniejszenia negatywnych efektów środowiskowych, ale też nowe możliwości rynkowe dla przedsiębiorstw z branży […]
a717KJ5Gxg4Ah5

PROF. DR HAB. KAZIMIERZ RYKALUK

ZDOMINOWANY PRZEZ WIODĄCE MARKI

Karolina Księżak
0
0
Utrzymujący się na wysokim poziomie Indeks Koniunktury Budowlanej PMR dla branży chemii budowlanej oraz brak oznak znaczącego spowolnienia w budownictwie mieszkaniowym wskazuje na to, że rok 2017 będzie kolejnym bardzo dobrym rokiem dla wiodących producentów chemii budowlanej. Rynek ten staje się jednak coraz trudniejszy, jeżeli chodzi o możliwość zaistnienia na nim nowych marek. 
a717KJ5Gxg4Ah5

ŁÓDŹ MOCNIEJ WKRACZA DO WALKI O BIZNES

EKSPANSJA POLSKIE FIRMY BUDOWLANE PODBIJAJĄ ZAGRANICZNE RYNKI!

Karolina Księżak
0
0
Wysoka jakość produktów i konkurencyjność oferowanych cen sprawia, że polskie firmy budowlane zdobywają coraz większą renomę i popularność na rynkach zagranicznych. Nie tylko na kontynencie europejskim, ale również na tak dużych i wymagających jak rynek Stanów Zjednoczonych czy chiński. Dlaczego tak się dzieje?
a717KJ5Gxg4Ah5

JANUSZ KOMURKIEWICZ – INNOWACYJNOŚĆ TO NASZE DRUGIE IMIĘ

REMONTY I MODERNIZACJE

Karolina Księżak
0
0
– coraz ważniejszym składnikiem budownictwa kubaturowego. Wraz z dojrzewaniem polskiego rynku budowlanego oraz stopniowym nasycaniem się gospodarki nowymi inwestycjami w najbliższych latach coraz większy wkład w polski sektor budowlany będą miały prace remontowe i modernizacyjne. Trend taki zaobserwować można już w budownictwie mieszkaniowym oraz, do pewnego stopnia, w budownictwie niemieszkaniowym.
a717KJ5Gxg4Ah5

RADOSŁAW BORKOWSKI – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2016

ROK 2017 – WYZWANIE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ?

Karolina Księżak
0
0
Spadki w branży budowlanej. Tak jednym stwierdzeniem można byłoby opisać finanse sektora. Aktualna sytuacja makroekonomiczna Polski nie wróży większych zmian w kolejnych miesiącach. Słabe nastroje inwestycyjne wśród prywatnych inwestorów oraz przesunięcia przetargowe nie napawają optymizmem. Co więcej, jeżeli zamówienia publiczne z nowej perspektywy budżetowej UE nadal pozostaną zamrożone, przyszły rok może okazać się czasem przetrwania […]
a717KJ5Gxg4Ah5

REWITALIZACJA W POMORSKIM

open