Home RADY BUILDERA

RADY BUILDERA

PROF. DR HAB. INŻ. ADAM STOLARSKI

Karolina Księżak
0
Specjalizacja: problematyka dynamiczna niesprężystych materiałów i konstrukcji ukierunkowana na zastosowania w budownictwie obronnym, rozwijanie modelu betonu, numeryczna symulacja nieliniowych procesów dynamicznego odkształcania kompozycji materiałowych i kompozycji strukturalnych, nowe rozwiązania dotyczące modelowania mechanizmu zniszczenia elementów konstrukcyjnych i budowli pod działaniem obciążeń wybuchowych. Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
a717KJ5Gxg4Ah5

PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – WIZJA

PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. ELŻBIETA NIEZABITOWSKA

Karolina Księżak
0
Specjalizacja: architektura i urbanistyka, badania jakościowe w architekturze, ocena dostosowania obiektów architektury do potrzeb użytkownika i organizacji, obiekty biurowe, szpitale, obiekty uczelni wyższych, nieruchomości przemysłowe, osiedla mieszkaniowe, facility management, badania inter- i transdyscyplinarne w architekturze, budynek inteligentny, zrównoważenie obiektów architektonicznych. Politechnika Śląska Wydział Architektury
a717KJ5Gxg4Ah5

TOMASZ TOMCZUK – DEBATA LIDERÓW

open