Home Nauka

Nauka

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

FEM BASED ANALYSIS

Karolina Księżak
0
0
Of wing wall to culvert connection. As part of transportation systems, culverts are subjected to  complex load conditions such as earth pressure and  traffic live load. The objective of this paper is to study  factors that lead to crack formation in the culvert-wing  wall connection immediately after construction. 
a717KJ5Gxg4Ah5

BUDNER S.A. ROŚNIE W SIŁĘ

ZWICHRZENIE BELEK

Karolina Księżak
0
0
W podejściu teoretycznym i numerycznym. Artykuł dotyczy niestateczności elementów belkowych przy zginaniu. Podjęto w nim próbę inżynierskiego objaśnienia zjawiska zwichrzenia oraz sposobu obliczania momentu krytycznego przy użyciu powszechnie znanych wzorów analitycznych oraz – jako alternatywę – programów obsługujących metodę elementów skończonych.
a717KJ5Gxg4Ah5

GOLF ARCHI CUP 2017

open