Home Nauka

Nauka

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK, PROF. ZW.

Karolina Księżak
0
Przełom XX i XXI wieku charakteryzował się większą niż w przeszłości aktywnością człowieka. Skutkiem tego był między innymi rozwój nauki i techniki oraz gospodarki, ale także większa ingerencja człowieka w środowisko naturalne. Smutnym efektem tej ingerencji była informacja, że w 2017 roku Dzień Długu Ekologicznego Ziemi przypadł na początku sierpnia.
a717KJ5Gxg4Ah5

NOWA HALA PRODUKCYJNA DAKO

FORENSIC ENGINEERING, PART 1

Karolina Księżak
0
In the past, problems with structures were mostly incidental, but nowadays new tendencies are observed, like aging of structures and their consequences, the use of software without understanding its background, and changes of the function of a structure during service life. That means that there is a growing need for another profile in structural engineering: […]
a717KJ5Gxg4Ah5

ALSTAL ZMODERNIZUJE KRYTĄ PŁYWALNIE W OŁAWIE

PROFESOR DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI

Karolina Księżak
0
Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej jest poszerzenie międzynarodowych kontaktów naukowych i dydaktycznych. W ostatnich latach bardzo intensywnie rozwija się międzynarodowa współpraca Wydziału, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i kooperacji dydaktycznej.
a717KJ5Gxg4Ah5

NOWE WŁADZE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW STYROPIANU

PRZYCZYNY TECHNICZNE AWARII RUSZTOWAŃ CZ.2

Karolina Księżak
0
W poprzedniej części artykułu przedstawiono analizę rusztowania o dość skomplikowanej geometrii wokół obiektu zabytkowego. Te same problemy występują także w rusztowaniach o znacznie prostszych geometriach. W tej i następnej części zostaną zaprezentowane aspekty techniczne, które mają duże znaczenie dla bezawaryjnego funkcjonowania każdego rodzaju rusztowań.
a717KJ5Gxg4Ah5

MONITORING KONSTRUKCJI STALOWYCH CZĘŚĆ 1

open