Home Nauka

Nauka

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

METALOWO-SZKLANE. CZĘŚĆ 1

Karolina Księżak
0
Ściany osłonowe i przekrycia dachowe. Niezwykle ważnym aspektem w trakcie projektowania jest koordynacja międzybranżowa, w szczególności na styku architektury, konstrukcji oraz instalacji, z uwagi na złożoność problematyki i coraz to nowsze, innowacyjne oraz wymagające większych wyzwań rozwiązania.
a717KJ5Gxg4Ah5

JAK MONITOROWAĆ ZABYTKI?

PROF. DR HAB. INŻ. KAZIMIERZ FURTAK, PROF. ZW.

Karolina Księżak
0
Przełom XX i XXI wieku charakteryzował się większą niż w przeszłości aktywnością człowieka. Skutkiem tego był między innymi rozwój nauki i techniki oraz gospodarki, ale także większa ingerencja człowieka w środowisko naturalne. Smutnym efektem tej ingerencji była informacja, że w 2017 roku Dzień Długu Ekologicznego Ziemi przypadł na początku sierpnia.
a717KJ5Gxg4Ah5

POLBRUK: PŁYTY MAGNA W TRZECH NOWYCH KOLORACH

FORENSIC ENGINEERING, PART 1

Karolina Księżak
0
In the past, problems with structures were mostly incidental, but nowadays new tendencies are observed, like aging of structures and their consequences, the use of software without understanding its background, and changes of the function of a structure during service life. That means that there is a growing need for another profile in structural engineering: […]
a717KJ5Gxg4Ah5

Konkurs Be Inspired 2016

open