Home Nauka

Nauka

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Builder” są indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych Index Copernicus. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 5 punktów za publikacje naukowe w miesięczniku „Builder”.

PROFESOR DR HAB. INŻ. ZDZISŁAW HEJDUCKI

Karolina Księżak
0
0
Jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej jest poszerzenie międzynarodowych kontaktów naukowych i dydaktycznych. W ostatnich latach bardzo intensywnie rozwija się międzynarodowa współpraca Wydziału, zarówno w zakresie badań naukowych, jak i kooperacji dydaktycznej.
a717KJ5Gxg4Ah5

WARTO SZKICOWAĆ – KONKURS NA @4YOUNGARCHITECTS

PRZYCZYNY TECHNICZNE AWARII RUSZTOWAŃ CZ.2

Karolina Księżak
0
0
W poprzedniej części artykułu przedstawiono analizę rusztowania o dość skomplikowanej geometrii wokół obiektu zabytkowego. Te same problemy występują także w rusztowaniach o znacznie prostszych geometriach. W tej i następnej części zostaną zaprezentowane aspekty techniczne, które mają duże znaczenie dla bezawaryjnego funkcjonowania każdego rodzaju rusztowań.
a717KJ5Gxg4Ah5

NOWE USŁUGI CONNECTSERVICES FIRMY BENTLEY

open