Home Metamorfozy

Metamorfozy

MODELOWY LUBLIN

Karolina Księżak
0
0
Urząd Miasta Lublin jest laureatem konkursu Ministerstwa Rozwoju na „Modelową Rewitalizację Miast”. Rządowe dofinansowanie na realizację lubelskiego projektu wynosi 1,2 mln zł, czyli blisko 90% jego wartości. Łącznie o ministerialne wsparcie starało się 230 miast, Lublin jest jednym z nielicznych beneficjentów.
a717KJ5Gxg4Ah5

OTWORZYĆ MIASTO NA JEZIORA

ZMIANY ARCHITEKTONICZNE JAKO ELEMENT REWITALIZACJI

Karolina Księżak
0
0
Zakres prac mających na celu rewitalizację i przywrócenie do życia danego obszaru w dużej mierze zależy od problemów, których dotyczy. Niezależnie od rozmachu przedsięwzięcia najbardziej widoczne są efekty działań architektonicznych: naprawa ulic, wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty elewacji budynków. W zakresie pierwszych prac swoje zastosowanie znajdują produkty firmy Polbruk. Przedstawiamy najciekawsze realizacje.
a717KJ5Gxg4Ah5

JOOST WALRAVEN DOKTOREM HONORIS CAUSA

FINANSOWE WSPARCIE REWITALIZACJI CZ.4

Karolina Księżak
0
0
Rewitalizacja, rozumiana jako skoordynowany proces prowadzony wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników, mający na celu przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, a także pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, wymaga podejmowania wieloletnich, zintegrowanych działań.
a717KJ5Gxg4Ah5

ARCHITEKTURA NA PODIUM

open