Home Ludzie

Ludzie

PROF. ZUT, DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała na Politechnice Szczecińskiej a doktora habilitowanego nadała jej Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
a717KJ5Gxg4Ah5

ZBIGNIEW KWAPISZ – ODWRÓCONY VAT, CZYLI JAK PRZETRWAĆ?

open