Home Ludzie

Ludzie

WIEDZA WARTA MILIARDY – JAROSŁAW WIELOPOLSKI, PREZES MULTICONSULT POLSKA

Paweł Sobiecki
0
Grzegorz Przepiórka: Panie Prezesie, minął ponad rok od naszej rozmowy. Jak firma Multiconsult wykorzystała ostatnich kilkanaście miesięcy? Jarosław Wielopolski: Miniony rok był dla nas rekordowy zarówno pod względem wartości podpisanych kontraktów, jak i wzrostu obrotów. Zawarliśmy umowy na łączną kwotę ponad 130 milionów złotych, a nasze obroty osiągnęły wartość blisko 50 milionów. Zatrudniamy w tej […]
a717KJ5Gxg4Ah5

PAMIĘĆ NA PILOTA

NAJLEPSZE DOPIERO PRZED NAMI – ANDRZEJ WIŚNIOWSKI, ZAŁOŻYCIEL I WŁAŚCICIEL FIRMY WIŚNIOWSKI

Paweł Sobiecki
0
Grzegorz Przepiórka: 30 lat temu założył Pan firmę, która dzisiaj zdobywa rynki europejskie i wyznacza horyzonty w swojej branży. Jaka była pierwsza brama, ta, od której wszystko się zaczęło? Andrzej Wiśniowski: Wszystko zaczęło się od zepsutej bramy. Tego dnia pracowałem w jakimś miejscu i pamiętam, że była tam piękna brama uchylna. Widziałem taką pierwszy raz […]
a717KJ5Gxg4Ah5

HÖRMANN ZWIĘKSZA SWOJE ZAANGAŻOWANIE W SPONSORING SPORTOWY

NAUKOWIEC, WYKŁADOWCA, PROMOTOR

Paulina Krzak
0
prof. dr hab. inż. ANNA SOBOTKA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. W pracy zawodowej ceni takie cechy, jak: staranność, rzetelność, wytrwałość, planowanie działań i ich konsekwentne realizowanie, dzielenie się z innymi oraz współpracę. Od ponad 40 lat pracuje jako nauczyciel akademicki, zatrudniana w wielu uczelniach. Otrzymała tytuł Profesora Honorowego Politechniki Lubelskiej.
a717KJ5Gxg4Ah5

PROF. DR HAB. INŻ. JERZY HOŁA – POLSKI HERKULES 2017

15 LAT ZMIAN – ROZWÓJ I INWESTYCJE

Paulina Krzak
0
Skorzystali z funduszy unijnych i odnieśli biznesowy sukces. Wprowadzają zmiany, rozwijają swój region, inspirują innych. Praktycy i eksperci spotkali się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, żeby podzielić się swoim sukcesem oraz zainspirować kolejne projekty. Z okazji 15-lecia Polski w Unii Europejskiej o dokonaniach mówi Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, i wskazuje dalszy kierunek udziału […]
a717KJ5Gxg4Ah5

DARIUSZ BLOCHER – BUDIMEX PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ

GŁOS RADY

Paulina Krzak
0
Innowacyjne proekologiczne technologie w architekturze – Użycie innowacyjnych technologii oraz integracja technologii z architekturą stały się istotną częścią realizacji rozwoju zrównoważonego w budownictwie. Oczywistą konsekwencją poszukiwania efektywności oraz kontroli nad całością cyklu życia budynku jest przedłużenie czasu opracowywania fazy koncepcyjnej i przesunięcie do tej fazy większości decyzji projektowych.
a717KJ5Gxg4Ah5

GALA BUILDER FOR THE FUTURE 2018

open