Home Ludzie

Ludzie

CZY MARKA MA ZNACZENIE?

Martyna Dziurska
0
Wydawać by się mogło, że jednym z głównych kryteriów wyboru klienta jest marka producenta. Tak dzieje się z pewnością w przemyśle samochodowym. Z niektórymi markami wiąże się nieodłącznie słowo jakość, a tym samym niezawodność przez wiele kolejnych lat. Czy tak samo jest w budownictwie? Czy uczestnicy rynku budowlanego dbają o to, żeby jakość w budownictwie […]
a717KJ5Gxg4Ah5

BUILDER – SIERPIEŃ 2017

GŁOS RADY: BUDOWNICTWO – ZAWÓD KREATYWNY I ODPOWIEDZIALNY

Martyna Dziurska
0
Zostałem poproszony o wypowiedź na dowolny, lecz aktualny temat z zakresu budownictwa. Nie przychodzi mi to łatwo, bo wypowiedź ta zbiega się z 80-leciem moich urodzin, z których to aż 67 lat było w mniejszy lub większy sposób związanych z budownictwem. Zatem będzie i w tej wypowiedzi trochę retrospekcji. Zacznę od szkoły średniej, Technikum Budowlanego […]
a717KJ5Gxg4Ah5

JAN MIKOŁUSZKO – CZAS SIEWU

GŁOS RADY – MIROSŁAW KOSIOREK

Martyna Dziurska
0
Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzono szereg rozwiązań organizacyjnych oraz zachęt ułatwiających współdziałanie uczelni technicznych i przemysłu. Wykorzystanie stworzonych możliwości zależy nie tylko od uczelni, ale i od potencjału oraz zapotrzebowania firm związanych z budownictwem. Rynek budowlany jest zdominowany przez firmy zagraniczne, które swoje prace badawczo-rozwojowe prowadzą w krajach macierzystych.
a717KJ5Gxg4Ah5

WCIELENIA BIM-U

open