Home Komentarze

Komentarze

ZBIGNIEW BARŁÓG – W USTALONYM KIERUNKU

Martyna Dziurska
0
W czerwcu br. podczas Walnego Zgromadzenia Członków jednogłośnie Prezesem Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych został wybrany Zbigniew Barłóg. Jakie zamierzenia ma nowy szef jednej z największych organizacji samorządowych w branży budowlanej? Jak wyobraża sobie kształt Izby? Oto komentarz dla miesięcznika „Builder” udzielony podczas zorganizowanej w Kielcach przez PIKS konferencji.
a717KJ5Gxg4Ah5

MULTIKONFERENCJA DESIGN RESEARCH EDUCATION IN ARCHITECTURE

DARIUSZ KOLASA – BUDOWAĆ SAMODZIELNIE

Martyna Dziurska
0
Od liderów rynku Inwestorzy oczekują kompetencji, uniezależnienia się od niedoborów na rynku, w tym niedoboru siły roboczej i dostępności materiałów. Aktualną sytuację na rynku budowlanym i to, jakie recepty na obecne problemy ma Strabag, komentuje Dariusz Kolasa – Dyrektor Techniczny Dyrekcji Budownictwa Ogólnego w Strabag Sp. z o.o.
a717KJ5Gxg4Ah5

DMA 14.03.2018 R. – PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. EWA KURYŁOWICZ

PIOTR OLGIERD KORYCKI – SKONCENTROWANI NA WSPÓŁPRACY

Martyna Dziurska
0
Po dwunastu latach od momentu założenia Stowarzyszenia DAFA – wiodącej platformy współpracy i wymiany doświadczeń w branży dachów i fasad – prezesurę w tej organizacji objął Piotr Olgierd Korycki. Nowy Prezes w komentarzu dla „Buildera” zdradza, jak widzi dalszą działalność Stowarzyszenia.
a717KJ5Gxg4Ah5

BIUROWIEC BAŁTYK Z NAGRODĄ GRAND PRIX – POLSKA ARCHITEKTURA XXL 2017

open