Home Builder 4Young Engineers

Builder 4Young Engineers

WYKORZYSTANIE MODELOWANIA

Karolina Księżak
0
Do kosztorysowania w firmach wykonawczych. Ważnym etapem każdego procesu inwestycyjnego jest ocena ilości robót budowlanych oraz ich wycena. Czy to na etapie ofertowania, czy rozliczenia robót budowlanych, jest to proces żmudny, wymagający dużej dokładności i podatny na błędy.
a717KJ5Gxg4Ah5

DMA – 23 PAŹDZIERNIKA 2017

open