Home Builder 4Young Engineers

Builder 4Young Engineers

SIŁA INŻYNIERII

Karolina Księżak
0
0
W budowie podziemnych tuneli kolejowych w gęstej zabudowie miejskiej. W realizacji skomplikowanych pod względem technologicznym projektów, takich jak budowa podziemnych tuneli kolejowych w gęstej zabudowie miejskiej, trzeba wykazać się nie lada inżynierskim doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami. Do takich przedsięwzięć należą dwie zbieżne ideowo inwestycje: w Turynie i w Łodzi. Wyjątkowo złożone i wymagające zastosowania rozwiązań […]
a717KJ5Gxg4Ah5

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWEJ

open