Home Builder Awards

Builder Awards

Nagrody miesięcznika Builder

JERZY GAJEWSKI – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Jerzy Gajewski – Prezes Grupy NDI SA, laureat złotej statuetki Polski Herkules 2017. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1977-90 doświadczenie zdobywał w Iraku i Kuwejcie m.in.: świadcząc usługi w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUDOWNICTWO I MEDYCYNA

WITOLD SZYMANIK – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Witold Szymanik jest architektem z wieloletnim stażem w projektowaniu i dydaktyce akademickiej, członkiem SARP i Izby Architektów RP. Od ponad 20 lat szefem WSC, jednej z wiodących firm wdrażających technologię BIM na polskim rynku. Witold Szymanik jest jedną z osób mających największe zasługi dla popularyzacji BIM w Polsce.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUDMA PO RAZ 25.

PROF. ZUT, DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała na Politechnice Szczecińskiej a doktora habilitowanego nadała jej Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
a717KJ5Gxg4Ah5

ODBIORY TECHNICZNE W MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

open