Home Builder Awards

Builder Awards

Nagrody miesięcznika Builder

WITOLD SZYMANIK – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Witold Szymanik jest architektem z wieloletnim stażem w projektowaniu i dydaktyce akademickiej, członkiem SARP i Izby Architektów RP. Od ponad 20 lat szefem WSC, jednej z wiodących firm wdrażających technologię BIM na polskim rynku. Witold Szymanik jest jedną z osób mających największe zasługi dla popularyzacji BIM w Polsce.
a717KJ5Gxg4Ah5

APETYT NA GRUNTY

PROF. ZUT, DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała na Politechnice Szczecińskiej a doktora habilitowanego nadała jej Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
a717KJ5Gxg4Ah5

Ogólnopolska konferencja Projekt BMS 2017 – rejestracja otwarta

open