Home Builder Awards

Builder Awards

Nagrody miesięcznika Builder

JERZY GAJEWSKI – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Jerzy Gajewski – Prezes Grupy NDI SA, laureat złotej statuetki Polski Herkules 2017. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Karierę zawodową rozpoczął w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1977-90 doświadczenie zdobywał w Iraku i Kuwejcie m.in.: świadcząc usługi w zakresie przygotowania i nadzoru projektów inwestycyjnych.
a717KJ5Gxg4Ah5

LogiKal®

SZYMON WOJCIECHOWSKI – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Architekt z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów. Od 1982 roku związany zawodowo z pracownią APA – biuro projektów, obecnie APA Wojciechowski Sp. z o. o., w której pełni funkcję Prezesa Zarządu.
a717KJ5Gxg4Ah5

PREZENTACJA WSPÓŁCZESNYCH BIUR ARCHITEKTONICZNYCH – MAREK BUDZYŃSKI ARCHITEKT

PROF. ZUT, DR HAB. INŻ. MARIA KASZYŃSKA – POLSKI HERKULES 2017

Karolina Księżak
0
Prof. Maria Kaszyńska jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej specjalności budownictwo miejskie i przemysłowe. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała na Politechnice Szczecińskiej a doktora habilitowanego nadała jej Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
a717KJ5Gxg4Ah5

OGRANICZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH…

open