Home Architektura&Design

Architektura&Design

ECO WARSAW TOWER

Karolina Księżak
0
Został zaprojektowany jako budynek zrównoważony, ekologiczny, gdzie głównym punktem odniesienia w procesie projektowym był człowiek i jego coraz większa potrzeba kontaktu z naturą, zdrowego stylu życia i harmonii, którą chciałby odnaleźć w nowoczesnym mieście.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUILDER EXCLUSIVE JORDANKI

ZAGROŻENIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

Karolina Księżak
0
Czyli zapisy dokumentów planistycznych a polityka funkcjonalno-przestrzenna na poziomie gminy. Jako głos architekta w dyskusji nad współczesnym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym gmin polskich obszarów metropolitalnych publikujemy artykuł poruszający wybrane zagadnienia związane z problemami i zagrożeniami, jakie niosą zapisy obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
a717KJ5Gxg4Ah5

WARSAW SPIRE Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ W CZECHACH

MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Karolina Księżak
0
Miasta będą odgrywały coraz ważniejszą rolę jako miejsca rozwoju gospodarczego, postępu technologicznego i przemian kulturowych. Zmagają się z wieloma problemami środowiskowymi, społecznymi, transportowymi i infrastrukturalnymi; bardzo często są źle planowane i zarządzane. Metody rozwiązania tych problemów ukształtują wizje przyszłych miast.
a717KJ5Gxg4Ah5

XXI MIĘDZYNARODOWE R+T 2018

open