Home Martyna Dziurska

Martyna Dziurska

WDROŻENIA BIM W INFRASTRUKTURZE

Martyna Dziurska 0
0
Szybkie i sprawne wdrożenie minimalizuje ryzyko związane z wprowadzaniem zmian w organizacji, pomaga szybciej czerpać korzyści z wykorzystania technologii BIM oraz zyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

BUILDER 4 YOUNG ENGINEERS – WYBURZANIE

Martyna Dziurska 0
0
Dynamiczny rozwój obszarów miejskich wiąże się często z koniecznością prowadzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych w terenie gęsto zabudowanym. Bliskie sąsiedztwo obiektów zabytkowych lub budynków znajdujących się w złym stanie technicznym powoduje, że zastosowanie ciężkiego sprzętu budowlanego jest niewskazane.

KOBIETY W BRANŻY

Martyna Dziurska 0
0
Sektor nieruchomości, architektury i budownictwa otwarty jest na kobiety i ich aspiracje. Profesjonalistki częściej niż w innych branżach pełnią tutaj rolę dyrektora, menedżera oraz samodzielnego specjalisty.

O BUDOWNICTWIE I PREFABRYKACJI PODCZAS DNI BETONU

Martyna Dziurska 0
0
Dwie debaty – pierwsza pt. „Budownictwo w polskiej gospodarce” będzie poświęcona aktualnym problemom i szansom rozwoju budownictwa oraz druga o „Prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym” – odbędą się podczas tegorocznej jubileuszowej X konferencji Dni Betonu, która w dniach 8-10 października 2018 r. odbędzie się w Wiśle.

NA CIEPŁO I POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Martyna Dziurska 0
0
Branża budowlana ze względu na swoją specyfikę narażona jest na duże ilości różnego rodzaju zabrudzeń, takich jak błoto, piach, osady cementowe, smary i inne tłuste zabrudzenia, które najłatwiej usunąć podgrzaną wodą pod wysokim ciśnieniem.

GŁOS RADY – PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI

Martyna Dziurska 0
0
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

DARIUSZ KOLASA – BUDOWAĆ SAMODZIELNIE

Martyna Dziurska 0
0
Od liderów rynku Inwestorzy oczekują kompetencji, uniezależnienia się od niedoborów na rynku, w tym niedoboru siły roboczej i dostępności materiałów. Aktualną sytuację na rynku budowlanym i to, jakie recepty na obecne problemy ma Strabag, komentuje Dariusz Kolasa – Dyrektor Techniczny Dyrekcji Budownictwa Ogólnego w Strabag Sp. z o.o.

MŁODZI LUDZIE CHCĄ PRACOWAĆ W BUDIMEKSIE!

Martyna Dziurska 0
0
W rankingu Universum Most Attractive Employers Poland 2018 w kategorii „Inżynieria” Budimex zajął drugie miejsce wśród firm, z którymi warto związać swoją karierę. W badaniu na zlecenie HRM Institute brali udział studenci, którzy docenili m.in. takie czynniki jak wysokie zarobki, perspektywy rozwoju, czy bezpieczeństwo zatrudnienia.

LIDERZY REGIONU

Martyna Dziurska 0
0
Najwięcej sportowych projektów jest realizowanych w Małopolsce, a sportową stolicą Polski staje się Kraków z największą ilością prowadzonych i planowanych inwestycji. Pod względem ich łącznej wartości prowadzi Gdańsk.
open